Na břehu skandovala skupina radikálních katolíků "Vrazi", "Krev na nizozemských rukách" a "Jděte do pekla". Podle polské feministky Justyny Wlodarczykové má dnešní výlet, který potrvá jen několik hodin, osvětový charakter.

Feministické organizace oficiálně pozvaly nizozemskou loď, kterou si pronajala nizozemská nevládní organizace Ženy na vlnách, aby mohly být Polky informovány o moderních metodách antikoncepce. Na palubě jsou ale pilulky RU-486 vyvolávajících potraty. Jejich užívání je v Polsku zakázáno. Loď proto hodlá vyplouvat do mezinárodních vod, kde neplatí polská jurisdikce.

Polsko má spolu s Irskem, kam plavidlo již také zavítalo, nejstriktnější protipotratovou legislativu v Evropě. Těhotenství tu může být ukončeno pouze tehdy, pokud představuje nebezpečí pro zdraví matky, pokud je zárodek nenapravitelně poškozen, nebo pokud bylo těhotenství vyvoláno při znásilnění či incestu. Lidé provádějící potrat mohou jít až na tři roky do vězení; ženy trestány nejsou.

Polská levice, která je od roku 2001 u moci, se navzdory předvolebním slibům nepokusila zákon změnit, aby si neznepřátelila vlivnou římskokatolickou církev. Tu příjezd lodi silně popudil