Podle zákona budou muset firmy - v první fázi půjde o ropné rafinérie, hutě, cementárny, keramičky, sklárny a papírny - pravidelně skládat účty z množství vypouštěného oxidu uhličitého. Asi 95 procent povolených emisí má být "volných", ale za každou další tunu budou odvádět podle návrhu 15 euro. Překročení dovoleného limitu bude pokutováno částkou 40 euro za tunu, od roku 2008 až 100 euro.

S emisními kredity bude možné obchodovat

K dosažení limitů bude možné s emisemi obchodovat - buď prodávat vlastní přebytky, jestliže firma vyprodukuje méně, než bude mít povoleno, nebo naopak dokupovat, jestliže její vlastní emise budou nadlimitní. Ceny emisních kreditů má stanovit trh.

Zákon počítá s možností "vykoupení se" podniků, které budou provádět aktivní ekologickou politiku, a i s možností obchodování s emisními kredity z dalších zemí, jež ratifikovaly Kjótský protokol.

Podmínkou pro vstup zákona v platnost je, aby do března příštího roku členské státy rozhodly, jak se získanými prostředky naloží. Měly by být využity ve smyslu Kjótského protokolu, tedy k odvrácení ekologických, zdravotních a sociálních rizik globálního oteplení.