Proces s předsedou Srbské radikální strany Šešeljem byl kvůli jeho hladovce přerušen a bude obnoven teprve tehdy, až se zdravotní stav dvaapadesátiletého obžalovaného zlepší. Ten v úterý mezinárodní tým lékařů, které si Šešelj sám vybral, zhodnotil jako velmi vážný. Soudní tribunál proto o den později vydal nizozemských úřadům nařízení, aby přistoupily ke krokům, které hladovkáři zachrání život, tedy aby mu daly výživu proti jeho vůli, bude-li to nezbytné.

Šešelj zahájil hladovku 10. listopadu. Jejím prostřednictvím si chtěl vymoci své požadavky, mezi kterými bylo právě například odvolání přiděleného advokáta. Dále se snažil domoci toho, aby ho bez omezení mohla navštěvovat manželka a aby mu všechny dokumenty byly předkládány v písemné podobě a v jeho mateřštině.

Šešelj patří k nejvýznamnějším politikům, které má haagský tribunál ve vazbě. Proces s ním je dalším pokusem OSN pohnat před soud ty, kdo jsou považováni za nejvíce odpovědné za válku, která v devadesátých letech minulého století provázela rozpad Jugoslávie.

Všeobecně je považován za jednoho z iniciátorů národnostní nesnášenlivosti a etnických čistek na území bývalé Jugoslávie. Hrozí mu nejvyšší trest - doživotní vězení. Obžalovaný všechna obvinění odmítá a autoritu soudu neuznává.