"Obáváme se, že s nadcházejícím obdobím záplav mohou tyto ryby uniknout z chovných nádrží do řek," řekl Pham Huu Khanh, šéf oddělení pro vědu a techniku národního parku Cat Tien.

"Se svou udivující schopností přežít a mírou rozmnožování mohou své počty zmnohonásobit  a zlikvidovat, pokud ne všechny, tak většinu ostatních živočišných druhů v řekách," tvrdí Khanh. V rozhovoru pro agenturu DPA prohlásil, že navštívil několik rybích farem v provincii Dong Nai a s jistotou se přesvědčil, že ryby, které se tam chovají, jsou piraně. Jiní úředníci ovšem tvrdí, že jde o jiný druh ryb.

Nejmenovaný úředník ze zemědělského úřadu provincie Dong Nai, který také tvrdí, že jde o ryby typu piraní, vyjádřil znepokojení nad vzrůstajícím chovem masožravých ryb, které mohou během několika minut ohlodat tělo živočicha až na kostru.

Není důvod k panice, tvrdí ministerstvo rybolovu

"Nemůžeme doporučit chov tohoto druhu ryb," prohlásil Le Duc Hong, zemědělský úředník z provincie ležící severovýchodně od Ho Či Minova Města. "S tím přišli spontánně sami rolníci. Ačkoliv nám zatím nebyly hlášeny žádné škody, vlastnosti těchto ryb nahánějí strach," dodal Hong.

Úředník z vietnamského ministerstva rybolovu však prohlásil, že není důvod k panice a že ve skutečnosti nejde o piraně, ale o podobný druh ryb z Číny, jenž však odmítl upřesnit. "Mohou mít některé vlastnosti shodné s vlastnostmi piraní, ale nejsou to piraně," řekl úředník, který si nepřál být jmenován. Podle něj byl tento druh ryb zaveden v jižních provinciích Vietnamu jako zdroj potravy. "Jejich maso je lepší než u obyčejných ryb vyskytujících se ve Vietnamu, ale není příliš chutné," dodal úředník.

Piraně jsou hrozbou

Pham Huu Khanh však říká, že tyto ryby jsou hrozbou a že venkov by se měl poučit z předchozích případů, kdy byly introdukovány některé nové druhy živočichů a mělo to škodlivý vliv na místní ekologické systémy. "Nám už dala lekci záplava žlutých slimáků nebo bobrů," řekl Khanh a dodal, že podobnou pohromou by mohly být i nyní nově chované ryby.

Před několika lety se ve Vietnamu začalo s chovem dovezených slimáků, jež měli být snadným zdrojem peněz pro své kvalitní maso. Zakrátko však rolníci zjistili, že slimáci ničí rozlehlé plochy rýžových polí. Podobná situace nastala loni, když se začalo s chovem bobrů pro jejich kožešinu a maso. Bobři však začali utíkat z farem a ničit ve velkém úrodu na polích. Bobří farmy byly nakonec zavřeny a zvířata byla vybita.