Hlavní obsah

Pedagogické fakulty poskytují vzdělání v široké škále přírodních i humanitních věd, tak jak si to žádá spektrum základního, středního, ale také speciálního školství. Na českých veřejných vysokých školách nalezneme celkem devět pedagogických fakult. Více než půl století vzdělává budoucí pedagogy i fakulta v Českých Budějovicích.

V Budějovicích vychovávají mladé učitele už půl století

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla zřízena v roce 1948. Od svého založení existovala po celou dobu jako samostatná fakulta. V roce 1991 se stala spolu s tehdejší Provozně ekonomickou fakultou VŠZ zakládající součástí Jihočeské univerzity.

Pedagogická fakulta JU od té doby začala kromě magisterských učitelských studijních oborů rozvíjet i bakalářské obory neučitelské. Některé z nich v současné době přecházejí na jiné fakulty Jihočeské univerzity, jako např. na fakultu filozofickou, přírodovědeckou či ekonomickou.

Pedagogická fakulta JU však akredituje další bakalářské obory, které tak či onak souvisejí se vzděláváním. V posledním období jde o bakalářské studijní obory Výchova ke zdraví, Informační technologie ve vzdělávání, Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání, Psychologie, resp. Geografie pro veřejnou správu. Mnohé z bakalářských oborů jsou akreditovány i v kombinované (dříve dálkové) formě studia.

V akademickém roce 2007/2008 má Pedagogická fakulta na 1560 studentů v bakalářských studijních oborech a 1853 studentů v magisterských studijních oborech. Přitom magisterské studijní obory jsou dosud nestrukturované, nečlení se tedy na část bakalářskou a navazující. V současné době však fakulta strukturování dlouhých programů připravuje k akreditaci. Strukturované magisterské studium tak fakulta nabídne v přijímacím řízení v roce 2009.

Absolventi se uplatňují i mimo oblast školství

Absolventi bakalářských studijních oborů jsou připravováni k vykonávání specifických činností v rámci jednotlivých odvětví státního i soukromého sektoru. Absolventi učitelských studijních oborů se uplatňují především ve školství jako učitelé. Díky pedagogicko-psychologické a společenskovědní přípravě však uplatnění nacházejí i mimo tuto oblast, zejména ve státní správě, v různých kulturních institucích, ve finanční sféře ad.

Pedagogická fakulta má akreditovány i dva doktorské studijní obory. Konsorcium pedagogických fakult z Českých Budějovic, Plzně, Hradce Králové a Ostravy akreditovalo obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, Katedra pedagogiky a psychologie akreditovala obor Pedagogická psychologie. Členy oborových rad a školiteli jsou profesoři, docenti a další význační učitelé fakulty.

Pedagogická fakulta JU sídlí v několika budovách ve městě. Největšími jsou budova děkanátu v Jeronýmově ulici, kde se vyučují převážně obory přírodovědné a tři vzájemně spojené budovy v Dukelské ulici, kde se vyučuje pedagogika, psychologie, cizí jazyky, hudební a výtvarná výchova a společenské vědy.

Na webových stránkách fakulty lze nalézt podrobnou statistickou zprávu z přijímacího řízení v roce 2007 , stejně jako informace o letos konaném přijímacím řízení.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků