Hlavní obsah

Věkový průměr řemeslníků je v současné době kolem padesáti let. Starší postupně odcházejí do důchodu, mladí nepřicházejí. Důsledek: nejsou řemeslníci. Situaci je potřeba řešit. Česká republika si proto vybrala učňovské školství jako jedno z témat, kterému se chce věnovat během předsednictví EU.

Praha pomáhá oživit české řemeslo

Jedním z prvních opatření je široká komunikační kampaň hlavního města Prahy zaměřená na propagaci a podporu této oblasti vzdělávání. Ústředním mottem kampaně, je „Řemeslo žije“.

„Jako první pocítil v uplynulých letech odliv kvalifikovaných pracovních sil z domácích zdrojů obor stavebnictví, posléze ho následovaly další dělnické odborné profese. Další prohlubování tohoto trendu může v blízkém časovém období znamenat snížení kvality a tím zároveň ohrožení konkurenceschopnosti některých průmyslových odvětví,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast školství a vzdělávání Marie Kousalíková.

Současný věkový průměr této skupiny zaměstnanců se pohybuje 40-45 let a každým rokem se zvyšuje. Omezený přísun mladých vyučených, který trvá již několik let, nemůže nahradit přirozený úbytek těchto zaměstnanců. Situaci nezachrání ani řemeslníci ze zahraničí, protože často nemají odpovídající pracovní návyky a kvalifikaci zejména co se úrovně kvality práce týče.

Praha má plán jak oživit české řemeslo

Odborníci mají v plánu řešit problematiku komplexně: „Praha disponuje rozsáhlou sítí odborných škol, kvalitními podmínkami pro studium a v neposlední řadě i kvalifikovanými pedagogy, je připraveno v těchto otázkách spolupracovat nejen s odbornými ministerstvy, ale i s dalšími organizacemi a institucemi jako je především Hospodářská komora ČR, zaměstnavatelské svazy,  profesní svazy a budeme také spolupracovat s firmami a podniky výrobní sféry a oblasti služeb, které mají o kvalitní absolventy oborů s výučním listem největší zájem,“ řekla Marie Kousalíková.

Řemeslo má zlaté dno - řemeslo žije

Součástí kampaně bude vedle konkrétních akcí ve školách rovněž seznamování žáků se zajímavými profesními obory a propagace budoucnosti těchto profesí. Jedním z cílů je otevření problému učňovského a odborného školství jako celopražského a celospolečenského. „Chceme motivovat žáky základních škol a jejich rodiče k úvaze o možnosti studia na středním odborném učilišti či střední odborné škole, seznámit je podrobně o výhodách spojených s tímto studiem.

Startem tohoto dlouhodobého procesu je i reklamní kampaň na lavičkách a plotech pod jednotným heslem: Řemeslo má zlaté dno - řemeslo žije!,“ zdůraznila Marie Kousalíková na závěr tiskové konference, na které byla kampaň uvedena.

Cílem všech kroků je pozvednout společenskou prestiž manuální odborné práce, řemesel a učňovského školství. Zároveň chce hlavní město Praha ve spolupráci s Hospodářskou komorou poskytovat studentům odborné praxe a pražským podnikům možnost vychovat si své učně.

Další informace o kampani Řemeslo žije najdete na www.remeslozije.cz.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků