Hlavní obsah

Protože s sebou zahájení výuky podle školních vzdělávacích programů přineslo mimo jiné i potřebu nových podob třídních knih, třídních výkazů a katalogových listů pro základní školy, zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k využití novou podobu několika školských dokumentů pro základní školy.

Ministerstvo zveřejnilo novou podobu třídních knih

Problematiku tvorby nové podoby školské dokumentace řešil Výzkumný ústav pedagogický v Praze v letech 2007 až 2008 v rámci úkolu Školská dokumentace v podmínkách zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP) do výuky základních škol.

Cílem projektu bylo zejména vytvořit takovou školskou dokumentaci, která by odpovídala požadavkům Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (RVP ZV), reagovala na nové požadavky výuky podle ŠVP, zohledňovala specifika jednotlivých typů základních škol a v neposlední řadě vyhovovala inovativním formám a metodám pedagogické práce škol.

Ze zákona plyne každé škole povinnost vést třídní knihu obsahující průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu. Forma tohoto dokumentu je ovšem nezávazná. Školy si mohou zvolit z nabídky ty dokumenty, které nejvíce vyhovují jejich specifickým požadavkům, případně si vytvořit i své vlastní. Nová podoba školské dokumentace je tedy pouze doporučená.

V rámci projektu vznikly dvě varianty třídní knihy pro 1. stupeň ZŠ a dvě varianty pro 2. stupeň. Současně s třídními knihami byl připraven i Manuál k vyplňování třídní knihy. Zpracována byla i nová podoba třídního výkazu a katalogové složky žáka.

Více informací o nových školských dokumentech naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz), kde si také můžete stáhnout kompletní dokumentaci k projektu.
 

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků