Shromážděte všechny argumenty, které by vám při odvolání mohly pomoci. Pokud jste úspěšně absolvovali nějaké další významné zkoušky (maturita, státní jazykové zkoušky, TOEFEL, FCE, Národní srovnávací zkoušky, olympiády), které jsou blízké k testům přijímacích zkoušek, rozhodně uveďte své výsledky a doložte je.

Každý uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.  Domluvte se po telefonu s fakultou a běžte si své materiály prohlédnout. Požádejte o možnost si materiály okopírovat, případně si důležité informace opište.

Když fakulta nechce nahlédnutí umožnit nebo stanovuje podivné podmínky (např. jen v pondělí 8:00 až 8:15) obraťte se na děkana se žádostí o kopie vašich dokumentů. Když ani to nepomůže, napište to v odvolání a uveďte, že podle toho, co si pamatujete, byly v přijímačkách chyby a že ty vaše byly vyhodnoceny ve váš neprospěch. Fakulta pak ať sama přezkoumá, zda to je pravda.

Můžete také upozornit na další nesrovnalosti v podmínkách pro přijetí (dojíždění, dlouhé čekání u testů, nepřesné informace u testů, jiné podmínky, než měla jiná skupina).

Nenechte se odbýt. Podle paragrafu 50 VŠ zákona musí rektor rozhodnutí změnit mj. tehdy, když bylo vydáno v rozporu se stanovenými podmínkami pro přijetí. Standardní odpověď, jakou ještě loni rozesílala Univerzita Karlova ("děkan postupoval v plném souladu s předem stanovenými kritérii"), již nadále není přijatelná.