Univerzita Karlova

Na filozofii Univerzity Karlovy budou ještě přijímat, ale jen do deseti lidí na obor. S ohledem na nízký počet uchazečů vypisuje FF UK dodatečné přijímací řízení do etnologie se specializací vietnamistika (bakalářské studium), latiny (magisterské), překladatelství a tlumočnictví ruština a španělština (magisterské), srovnávací jazykovědy (magisterské navazující studium), slavistických a východoevropských studií se specializacemi (bakalářské i magisterské studium) a filologie (magisterské navazující studium).

Přihlášky se musí podat nejpozději do konce července, přijímací zkoušky proběhnou 12.- 16.září 2005.

VŠE

Na oboru Podnikové informační systémy při fakultě Informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické lze podat přihlášku do 30. června a přijímačky dělat 24. srpna.

ČVUT

Druhé kolo přijímaček vypisuje Fakulta jaderné a fyzikálně inženýrské fyziky ČVUT. Uchazeči o bakalářské studium mohou podávat přihlášky do 10.září 2005 a o magisterské do 31.srpna 2005.

Na bakalářské studium se přijímací zkouška ruší. Uchazeči musí předložit maturitní vysvědčení. Podmínky pro přijetí do magisterského studijního programu zůstávají stejné jako v první kole.

"Je pravděpodobné, že druhé kolo ještě vypíše fakulta strojní, možná i biomedicína v Kladně nebo elektrotechnická fakulta," říká Taťána Cihlářová z ČVUT. Karty jsou už rozdány na architektuře, stavební a dopravní fakultě.

Jihočeská univerzita

Na Jihočeské univerzitě je možnost už jen na doktorandském studiu, a to na Ústavu fyzikální biologie. Přijímací zkoušky se uskuteční 15. září.

Technická univerzita

Druhá kola přijímacích řízení vypisují na Technické univerzitě v Liberci tři fakulty ze šesti - strojní, textilní a fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. Textilní fakulta má ale již zcela naplněny obory textilního návrhářství a marketingu.

Přihlášky pro druhé kolo se u fakulty strojní uzavírají 10. srpna, u fakulty textilní do 15. srpna a u fakulty mechatroniky do 14. srpna. Přijímací pohovory pro druhé kolo proběhnou bezprostředně po uzávěrce přijímání přihlášek a nemohou se jich samozřejmě účastnit ti, co neuspěli v kole prvním. Šance je jen pro několik desítek zájemců.

Univerzita J. E. Purkyně

Pedagogická fakulta na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlásila druhé kola přijímaček v magisterských programech Učitelství pro ZŠ, Učitelství pro SŠ, Vychovatelství a v bakalářském programu Specializace v pedagogice. Přihlášky se podávají do 25. srpna a přijímací řízení bude 12. září.

Ústav techniky a řízení výroby vyhlásil druhé kolo v bakalářském programu Strojírenská technologie. Přihlášky přijímají do 31. srpna a přijímací zkoušky proběhnou 8. září.

Ústav přírodních věd vypisuje další přijímací řízení v bakalářském programu  Počítačové modelování ve fyzice a technice a v bakalářském programu Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě. Druhé kolo bude i pro magisterský studijní program Počítačové modelování ve vědě a technice.

Ústav humanitních studií vyhlašuje druhé kolo pro bakalářský studijní program Kulturně historická regionalistika a magisterský program Kulturně historická regionalistika. Přihlášky je třeba zaslat do 31. srpna a přijímací zkoušky se konají 12. září.

Západočeská univerzita

Na Fakulta strojní Západočeské univerzity Plzeň se lze ještě přihlásit do 12.srpna, přijímací řízení bude 9. září.

Slezská univerzita

Na Slezské univerzitě v Opavě budou druhá kola organizovat fakulty Filozoficko-přírodovědecká v Opavě a Obchodně podnikatelská v Karviné a Matematický ústav v Opavě. Přijímací zkoušky budou prominuty uchazečům o studium oboru Astrofyzika, Optoelektronika, Počítačová technika a její aplikace a Teoretická fyzika.

Brno už jen za peníze

Masarykova univerzita v Brně, která patří k nejžádanějším, nebude vypisovat další kolo přijímaček. Praská ve švech. Šance začít zde teď studovat je jediná: nastoupit do programu celoživotního vzdělávání, který se platí, mít dobré výsledky a za rok zkusit přejít do denního studia.