Atlas školství

Přehled vysokých, vyšších odborných i jazykových škol v ČR je v publikaci Atlas školství. Každoročně je distribuována studijním poradcům do středních škol s maturitními obory.

Sekce vysoké školy poskytuje databázi všech veřejných i soukromých vysokých škol s kontaktními údaji rektorátů a fakult včetně www stránek. V dalším oddíle naleznete všechny vyšší odborné školy s přehledem jejich oborové nabídky.

Třetí část je věnována přehledu jazykových škol akreditovaných k organizaci jednoletého studia cizího jazyka s denní výukou. Vyhledat můžete kontakty na školy a také seznam vyučovaných jazyků s výší školného a možnost ukončit studium státní nebo některou z mezinárodních zkoušek. V atlase naleznete i základní informace o mezinárodních vzdělávacích programech.

Atlas školství
více informací: pfart@pfart.cz

 

Národní ústav odborného vzdělávání

Má přehled všech vyšších odborných škol. Vydává příručku Kam na školu - vyšší odborné školy v ČR, kde najdete podrobné informace ke každé konkrétní škole včetně podmínek pro přijetí a termínů přijímacích zkoušek, šancí na přijetí, školného, délky a formy studia.

 Národní ústav odborného vzdělávání
více informací: poradna@nuov.cz

 

Ústav pro informace ve vzdělávání

Disponuje adresáři vysokých škol včetně šancí na přijetí u jednotlivých fakult, má přehled vyšších odborných škol. Poskytuje informace o pomaturitním jazykovém studiu akreditovaném ministerstvem školství a seznam státních jazykových škol.

Ústav pro informace ve vzdělávání
více informací: info@uiv.cz

 

Kancelář Sdružení škol vyššího studia

Zastřešuje vyšší odborné školy, které jsou členy sdružení, o každé má podrobné informace včetně šancí na přijetí.

Kancelář Sdružení škol vyššího studia
více informací: karpisek@ssvs.cz

 

Infocentra při úřadech práce

Mají přehledy všech škol ve své oblasti. Úřady práce se orientují v tom, jak se absolventi jednotlivých škol uplatňují na trhu práce.

Informační centra pro mládež

Mají kontakty na školy, agentury, které zajišťují brigády v zahraničí, workcampy, au pair pobyty.

Informační centra pro mládež
více informací: icm@adam.cz