Většina škol chce úhradu ve dvou splátkách - první semestr do 14 dnů od podpisu smlouvy o vzdělávání. A pak na začátku dalšího semestru.

Stipendia

Školné lze někde snížit získáním prospěchového stipendia. Existuje i sociální stipendium. Například na Vysoké škole v Plzni může student získat sociální stipendium od pěti tisíc do 15 tisíc korun na akademický rok. Prospěchové stipendium je od 250 do 500 korun měsíčně podle prospěchu za předchozí akademický rok.

Školy často také pro financování školného nabízejí zvýhodněné úvěry bank, se kterými spolupracují. Některé vám umožňují splacení úvěru až po ukončení studia a po dobu studia hradíte pouze úroky.  Jiné banky nabízejí měsíční splátky.

Jak získat slevu

Školy poskytují i několikatisícové slevy například za včasné a řádné zaplacení školného na první semestr. Za určitých podmínek lze využít slevu při zaplacení celého školného najednou. V tomto případě můžete ušetřit až několik desítek tisíc korun.

Třeba na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky lze snížit školné z původních 24 990 korun na 22 590 korun za semestr. Podmínkou je včasné a řádné zaplacení. Pokud zaplatíte za zimní semestr nejpozději do dvou měsíců od 1. dne výuky, zaplatíte za následující semestr o 4 800 korun méně.

V případě úhrady celého studia najednou činí sleva 30 tisíc korun a jeden semestr tak vyjde na 20 tisíc korun. Celé studium vás tedy přijde na 120 tisíc korun.

Ze soukromé školy fakulta?

Ze soukromého Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli se nejspíše stane nová fakulta veřejné Univerzity Pardubice. Školné by tak zde mělo odpadnout, protože v řádném denním studiu se na veřejných VŠ nesmí ze zákona vybírat. Definitivně rozhodnout by měla Akreditační komise Ministerstva školství v těchto týdnech.

Pří získávání informací o výši školného a možnostech jeho financování se rozhodně neomezujte pouze na internet. Tam nemusí být informace přesné a úplné. Ne na všech webech se podaří tuto důležitou informaci vůbec získat. Raději si zavolejte nebo zajděte osobně na studijní oddělení.