Studium je tří nebo tří a půlleté, ukončené závěrečným absolutoriem, jehož součástí je zkouška z odborných předmětů, cizího jazyka a obhajoba absolventské práce. Absolventi získávají označení Diplomovaný specialista v obru, zkratka DiS.

Absolventům VOŠ se podle statistik nezaměstnanosti hledá práce nejlépe hned po vysokoškolácích. Dobře jsou na tom absolventi zdravotnických oborů (míra nezaměstnanosti pouze 3,5 %), obchod (5,2 %) a učitelství (8,3 %).

Horší je to celkově u technických směrů, byť v řadě krajích je po těchto profesích naopak hlad. U absolventů VOŠ "ekologických" oborů byla loni podle Ústavu pro informace ve vzdělávání míra nezaměstnanosti 18 %, u elektrotechniky 15,3 % a strojírenství 14,6 %. Vysokou míru nezaměstnanosti vykazují zemědělské obory  - 17,2 %.

Dobré uplatnění se "zdrávkou"

Velký zájem panuje o vyšší zdravotnické školy. Jejich absolventi totiž nacházejí vynikající uplatnění. Na "zdrávku" se podle zjištění Práva průměrně hlásí 90 uchazečů, z toho školy přijímají obvykle tři desítky studentů. Ovšem zájemci podávají více přihlášek, takže většina zdravotnických VOŠ poptávku zvládne pokrýt.

Například na Vyšší zdravotnické škole ve Vsetíně se letos zatím přihlásilo 90 uchazečů a přijato bylo 35 studentů. O něco větší šance jsou na Vyšší zdravotnické škole Kladno kam se přihlásilo 94 uchazečů a zatím vzali 60 studentů.

Školné se na zdravotnických VOŠ pohybuje nejčastěji od 2 500 do tří tisíc korun za rok. U zdravotnických VOŠ jsou podmínky přijetí velmi podobné: potvrzení o zdravotní způsobilosti, notářsky ověřené maturitní vysvědčení, písemný test z biologie, jazyka, průměr vysvědčení ze střední školy, nebo ústní pohovor.