Školné se ve speciálních programech veřejných vysokých škol pohybuje od 12 do téměř 50 tisíc korun za semestr.

Podmínky přestupu se výrazně liší fakultu od fakulty, neboť jim vysokoškolský zákon dává v organizaci tohoto studia poměrně velkou volnost. Téměř každá veřejná vysoká škola umožňuje takový program a vyplatí se proto například projet webové stránky fakult.

Nejširší nabídku v placených programech má Masarykova univerzita (MU) v Brně. Ceny se pohybují od 12 000 korun do 20 000 korun za semestr. Podstatně více je to na lékařské fakultě, kde se za stejné období platí až 47 000 korun. Už teď je zde definitvně plno a šance zbývají jen v placených programech.

Bez přijímaček, ale přísnější metr

Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity k tomu, aby mohli nastoupit do placeného studia, nemusí posluchači absolvovat přijímací zkoušky. Jak ale upozorňuje proděkan školy pro studium Jan Gazda, pak studují dva semestry za přísnějších podmínek, než jejich vrstevníci v řádném (neplaceném) studiu. Nemají například tolik opravných termínů na zkoušky.

Přitom musí získat určitý počet kreditů - ty jsou placené a jeden stojí 500 korun Pokud splní předepsané zkoušky, mohou se hlásit do téhož oboru v denním studiu a zažádat o prominutí přijímací zkoušky. To ale neznamená, že budou automaticky přijati.

FF UK: vyžadují vždy zkoušky

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze existovala až dosud na některých oborech možnost studovat jeden rok v rámci placeného celoživotního vzdělávání. Cena za dva semestry činila 52 tisíc korun. Letos se ještě neví, zda bude tato forma studia pokračovat. Fakulta se o této možnosti rozhodne tento měsíc, podle situace po přijímačkách.

Praktiky, kdy se uchazeč přihlásí na málo obsazovaný obor a pak někam přestoupí, na FF UK nejsou možné. "U nás jde všechno jen přes přijímací řízení. Pro současné studenty, abychom jim to trošku usnadnili, děláme v září tzv. vnitrofakultní řízení. V něm si mohou přibrat jeden obor nebo jeden u dvouoborového studia změnit," říká proděkanka fakulty pro studijní záležitosti Jana Králová.

Komu se daří, projde dál

Fakulta sociálních studií MU v Brně má také placené studium. Nabízí ho ale podle proděkana pro studium Jana Holzera jenom studentům, kteří byli úspěšní u přijímací zkoušky a hlásili se na kombinované studium. "To znamená, že dostali alespoň 60 procent bodů, které získat mohli, tedy v našem případě alespoň 120 bodů. Počet posluchačů, které přijímáme do tohoto studia, není ale nijak zásadní. Loni jich bylo asi dvacet," říká proděkan.

Za semestr se podle něj platí 16 500 korun plus 19 % DPH. Kdo úspěšně projde čtyři semestry placeného studia, přechází do neplaceného kombinovaného studia aniž by musel znovu dělat přijímačky.

Rok na právech: 35 tisíc korun

Do placeného programu na Právnické fakultě UK se mohou přihlásit jen uchazeči, kteří prošli přijímacími zkouškami, ale nebyli přijati pro nedostatek míst. Za studium musí zaplatit 35 000 korun ročně. Pokud chtějí přestoupit do řádného studia zakončeného diplomem, musí v placeném kursu udělat všechny zkoušky s průměrem do 1,5 a opět projít přijímacími pohovory. Poté za absolvování ročního placeného kursu obdrží určitou bonifikaci.

Výše školného se na soukromých vysokých školách pohybuje od 18 tisíc do 150 tisíc korun za rok. Titul bakalář tak absolventa celkem přijde na 75 tisíc až 450 tisíc korun. Na vyšších odborných školách zaplatíte od 2500 korun do 50 tisíc korun ročně.