Více než čtvrtina VOŠ spolupracuje s vysokými školami. Některé "vošky" tak přímo navazují na bakalářské programy a vysoká škola uznává dosažené vzdělání z VOŠ, případně zkoušky z určitých předmětů. Můžete tak absolvovat bakalářské studium na vysoké škole ve zkrácené době.

Přehled VOŠ spolupracujících s VŠ

Databázi poskytl Právu Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV). Na www.nuov.cz najdete další informace k oborům. NÚOV vydává také příručku k VOŠ.

Podrobnosti ke školám dále zjistíte na studijních odděleních, informačních centrech úřadů práce (například o tom, jak se absolventi uplatňují), v Atlasu škol, Ústavu pro informace ve vzdělávání nebo Kanceláři Sdružení škol vyššího studia.

Přehledy VOŠ podle krajů
Praha
Středočeský kraj
Karlovarský kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královehradecký kraj
Pardubický kraj
Jihočeský kraj
Vysočina
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Jihomoravský kraj

Přehled soukromých vysokých škol