VOŠ sociální a teologická - Dorkas, Blažejské nám. 9/84, Olomouc, 585 208 813 , www.dorkas.cz

Sociální a teologická činnost (D, 4000)

VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Božetěchova 3, Olomouc, 585 208 145, www.spseol.cz

Aplikace výpočetní techniky (D, 3000)

CARITAS - VOŠ sociální, Křížkovského 6, Olomouc, 585 209 020, www.caritas-vos.cz

Charitní a sociální činnost (L, 3000), Charitní a sociální činnost (D, 3000), Sociální a humanitární práce (D, 3000)

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Emanuela Pöttinga, Pöttingova 2, Olomouc, 585 704 111, www.epol.cz

Diplomovaný zdravotnický záchranář (D, 3000), Diplomovaný zdravotní laborant (D, 3000), Diplomovaná všeobecná sestra (D, 3000), Diplomovaný farmaceutický asistent (D, 3000)

VOŠ živnostenská Přerov, spol. s r. o., Palackého 19, Přerov, 581 218 018-9, www.sszprerov.cz

Finanční řízení (D, 15 500), Veřejná správa (D, 15 500), Marketing (D, 15 500)

VOŠ a SPŠ, Gen. Krátkého 1, Šumperk, 583 326 111, www.vsps-su.cz

Užití počítačů (D. 3000)

VOŠ, SPŠ a SOU, U Dráhy 6/827, Zábřeh, 583 411 057, www.spsa-za.cz

Diagnostika silničních vozidel (D, 3000)