Národohospodářská VOŠ Vyšší zdravotnická škola, SOŠ a SOU,  Hybešova 53, Boskovice, 516 454 041-3, www.nhskola-boskovice.cz

Diplomovaná všeobecná sestra (D, 3000), Podnikání a management (D, 3000)

Veřejně správní akademie- vyšší odborná škola spol. s r. o. , Filipínského 1, Brno, 548 213 303, www.vsa.cz

Správní činnost (L, 13 400), Správní činnost (D, 18 400), Personální řízení (D, 18 400), Hospodářsko správní činnost (D, 18 400)

SPŠ textilní a VOŠ textilní, Francouzská 101, Brno, 545 125 660, www.volny.cz/spst

Výrobní a obchodní manažer textilu (D, 3000), Textilní technologické procesy (D, 3000), Textilní výtvarník (D, 5000)

VOŠ a SOŠ informačních a knihovnických služeb, Hapalova 6, Brno, 541 225 191, www.vosis.cz

Informační systémy (D, 2500)

Střední škola uměleckých řemesel a VOŠ uměleckých řemesel, Husova 10, Brno, 545 211 384, www.ssurbrno.cz

Konzervování a restaurování keramiky (D, 5000), Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (D, 5000), (D, 5000), Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik (D, 5000)

Obchodní akademie a VOŠ sociální, Kotlářská 9, Brno, 541 321 338, www.oakobrno.cz

Sociální práce (D, 3000)

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola,  Merhautova 15, Brno, 545 576 263, www.szsmerh.cz

Diplomovaný zubní technik (D, 3000), Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka (L, 3000), Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka (D, 3000), Diplomovaný farmaceutický asistent (L, 3000), Diplomovaný farmaceutický asistent (D, 3000), Diplomovaná dentální hygienistka (D, 3000)

Evangelická akademie - VOŠ sociálně právní, Opletalova 6, Brno, 542 221 741, http://eabrno.evangnet.cz

Sociálně právní činnost (D, 4000)

Obchodní akademie a VOŠ obchodní, Pionýrská 23, Brno, 541 321 333, www.oapion.cz

Zahraniční obchod (L, 3000), Zahraniční obchod (D, 3000), Ekonomicko-právní činnost (L, 2500), Ekonomicko-právní činnost (D, 2500)

SPŠ strojnická a slévárenská a VOŠ technická, Sokolská 1, Brno, 541 241 448, www.spssbrno.cz

Počítačová podpora v řízení podniku (D, 3000)

Soukromá VOŠ daňového poradenství STING, spol. s r. o., Uzbecká 2, Brno,  541 220 334, www.sting.cz

Prokurista firmy (D, 19 500), Prokurista firmy (L, 13 000)

Vyšší zdravotnická škola Josefa Podsedníka, Žerotínovo nám. 6, Brno, 542 213 907, www.vzsjp.cz

Diplomovaný zdravotnický záchranář (L, 3000), Diplomovaná všeobecná sestra (D, 3000), Diplomovaný zdravotnický záchranář (D, 3000)

VOŠ, SOŠ, SOU a OU, nám. Svobody 318, Bzenec, 518 384 527-8, www.sosbzenec.cz,

Technologie potravinářských výrob (D, 3000)

Střední průmyslová a umělecká škola a VOŠ, Brandlova 32, Hodonín, 518 351 076, www.spus-vos.cz

 Stavebnictví (D, 3000), Vodní a odpadové hospodářství (D, 3000)

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, spol. s r. o., Lipová 2, Vyškov, 517 344 549, www.vsa.cz/vyskov

Správní činnost (D, 17 400), Správní činnost (L, 13 400), Personální řízení (D, 17 400)

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Jana Palacha 8, Znojmo, 515 224 547, www.sis.znojmo.cz/szdrav

Diplomovaná všeobecná sestra (D, 3000)