Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Alšovo nábřeží 6/82, Praha 1, 222 321 793, www.szspraha1.cz

Diplomovaný farmaceutický asistent (D, 3000), Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka (L, 3000)

Soukromá vyšší zdravotnická škola MEDEA, spol. s r. o., Benediktská 685/2, Praha 1, 224 827 053-4, www.medea.tk

Diplomovaný zdravotnický záchranář (L, 20 000), Diplomovaná všeobecná sestra (D, 19 000), Diplomovaný zdravotnický záchranář (D, 19 000)

VOŠ grafická a SPŠ grafická, Hellichova 22, Praha 1, 257 312 390,  www.vosgspsg.cz,

Grafický design a realizace tiskovin (D, 5000)

Vyšší obchodní podnikatelská škola spol. s r. o.,  Masná 13, Praha 1, 222 323 537, www.vops-praha.cz

Bankovnictví a finance (D, 25 000), Management cestovního ruchu (L, 25 000), Management cestovního ruchu (D, 25 000)

VOŠ a SPŠ dopravní, Masná 18, Praha 1, 222 315 470, www.spsdmasna.cz,  VOŠ 222 322 328,

Diagnostika silničních vozidel (D, 3000), Obchodník v dopravě (D, 3000)

Collegium Marianum - , Melantrichova 19, Praha 1, 224 229 462

Týnská VOŠ, spol. s r. o., www.collegiummarianum.cz

Péče o památky (D, 30 000)

VOŠ a SPŠ elektrotechnická Františka Křižíka, Na Příkopě 16, Praha 1, 224 210 585-6, www.vosaspsekrizik.cz

Silnoproudá elektrotechnika (D, 3000)

VOŠ publicistiky, Opatovická 18, Praha 1, 224 930 851,  www.vosp.cz

Publicistika (D, 26 500)

VOŠ textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, U Půjčovny 9, Praha 1, 224 218 850, www.textilniskola.cz

Konzervování a restaurování textilií (D, 5000)

Vyšší zdravotnická škola Suverénního řádu maltézských rytířů, Ječná 33, Praha 2, 224 942 177-8,  www.skolajecna.unas.cz

Diplomovaná všeobecná sestra (D, 3000)

VOŠ a Obchodní akademie pro studující při zaměstnání, Podskalská 10, Praha 2, 224 921 829, www.vosoa.cz

Účetnictví a finance (D, 3000), Personální řízení (L, 2500), Veřejná správa (regionální) (D, 2500), Účetnictví a finance (L, 3000), Personální řízení (D, 2500)

JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola, Salmovská 8, Praha 2, 224 920 425, www.jabok.cuni.cz

Sociální pedagogika a teologie (D,3000)

Soukromá vyšší zdravotnická škola pro dentální hygienistky, spol. s r. o., Sekaninova 12, Praha 2, 224 937 185, www.dhskola.cz

Diplomovaná dentální hygienistka (L, 27 500), Diplomovaná dentální hygienistka (D, 27 500)

1. české tenisové gymnázium a VOŠ spol. s r. o., SPgŠ , Prokopova 100/16, Praha 3, 222 782 007, www.gymnazium-lyceum.wz.cz

Cestovní ruch (D, 26 100)

Bankovní akademie, a. s., Vlkova 12, Praha 3, 210 088 880, www.bank-akademie.cz

Pojišťovnictví (L, 31 500), Bankovnictví (D, 23 500), Firemní management (D, 0), Pojišťovnictví (D, 23 500), Bankovnictví (L, 31 500)

VOŠ uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo nám. 1, Praha 3, 222 728 255, http://mujweb.cz/www/vosup

Řezbářství a restaurování dřeva (D, 5000), Malba a přidružené techniky (D, 5000), Design herních předmětů (D, 5000)

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, 5. května 51, Praha 4, 261 210 803, www.zdravka.wz.cz

Diplomovaný zdravotnický záchranář (L, 3000), Diplomovaný zdravotnický záchranář (D, 3000)

CEDUK - Soukromá VOŠ spol. s r. o., Donovalská 1684, Praha 4, 272 927 810, www.ceduk-svos.cz

Odhadcovství (L, 22 000), Odhadcovství (D, 22 000)

Evangelická akademie-VOŠ sociálně právní a střední sociální škola, Hrusická 2537/7, Praha 4, 272 761 609, www.eapraha.cz

Sociálně právní činnost (D, 6000), Sociálně právní činnost (L, 4000)

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha VOŠ, SOŠ, Gymnázium Spol. s r. o., Michelská 12, Praha 4, 241 482 427-8, www.smvvpraha.cz

Diplomatické služby a Public Relations (D, 29 500)

VOŠ herecká spol. s r. o., Michelská 6/23, Praha 4, 241 482 422, www.vosherecka.cz

Dramatické umění a moderování (D, 32 000), Loutkářské umění (D, 32 000)

SOŠ specializační a VOŠ ARITA spol. s r. o., Němčická 1749/4, Praha 4, 235 300 144, www.vosarita.cz

Cestovní ruch (D, 25 000)

VOŠ informačních služeb, Pacovská 350, Praha 4, 241 080 311, www.sks.cz

Informační management (D, 2500)

Soukromá VOŠ umění a reklamy, spol. s r. o., Pošepného nám. 2022, Praha 4, 272 921 332, www.orangefactory.czwww.svosur.cz

Reklamní tvorba (D, 24 000)

Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, Praha 4, 241 046 904, www.kjj.cz

Tvorba textu a scénáře (D, 5000), Hudba (D, 5000)

Vyšší zdravotnická škola, Duškova 7, Praha 5, 210 082 413

Diplomovaná všeobecná sestra (D, 3000)

VOŠ pedagogická a sociální SPgŠ a Gymnázium,  Evropská 33, Praha 6, 224 311 213, www.pedevropska.cz

Sociální pedagogika (D, 3000)

VOŠ ČSTV, spol. s r. o., Zátopkova 100/2, Praha 6, 233 017 351, www.cstv.cz

Management tělesné výchovy a sportu (D, 19 800)

VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, Jablonského 3, Praha 7, 266 710 944, www.vosonspso.cz

Oděvní návrhářství (D, 5000)

VOŠ ekonomická a Obchodní akademie, Kollárova 5/271, Praha 8, 222 333 311, www.akademie-kollarova.cz

Ekonomika mezinárodního hospodářství (D, 3000)

TRIVIS - Soukromá veřejnoprávní akademiea VOŠ, spol. s r. o.,  Libčická 8/399, Praha 8, 233 543 233, VOŠ 283 911 561 www.trivis.cz

Krizové řízení (L, 15 000), Prevence kriminality (L, 15 000), Krizové řízení (D, 20 000), Prevence kriminality (D, 20 000)

PB - VOŠStřední škola managementu, spol. s r. o., Nad Rokoskou 111/7, Praha 8, 284 680 880, www.pbvos.cz

Finanční poradenství (D, 19 500), Aplikace výpočetní techniky (D, 19 500), Sociální pojišťovnictví (D, 19 500),

Finanční poradenství (L, 15 000)

Soukromá VOŠ a Střední podnikatelská škola, spol. s r. o., Kytlická 757, Praha 9, 286 882 798, www.svospraha.cz

Komerční právo (L, 18 000), Firemní management (L, 17 000), Firemní management (D, 20 000), Komerční právo (D, 22 000), Regionální správa a Evropská unie (D, 22 000), Regionální správa a Evropská unie (L, 18 000)

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA - VOŠ spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, Praha 9, 286 850 085, www.palestra.cz

Manažer sportu (L, 18 500), Pedagogika volného času (L, 18 300), Manažer sportu (D, 23 900), Pedagogika volného času (D, 23 800)

Evangelikální teologický seminář - VOŠ teologická, Stoliňská 2417/41a, Praha 9, 281 921 734, www.etspraha.cz

Teologická a pastorační činnost (D, 9200), Teologická a pastorační činnost (L, 7200)

VOŠ sociálně právní, Jahodová 2800, Praha 10, 272 661 203, www.vossp.cz

Sociální práce (L, 3000), Sociální práce (D, 3000)