Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Jiráskovy sady 113, Příbram

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem programu ošetřovatelství na lékařských fakultách UK v Praze, JU České Budějovice, LF ZU Plzeň, VŠ Ilony Mauritzové v Plzni.

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Příluky 372, Zlín

Od akademického roku 2004/05 škola realizuje ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně bakalářské studium oborů porodní asistentka a všeobecná sestra.

Evangelická akademie - VOŠ sociálně právní, Opletalova 6, Brno

Škola je ekumenicky otevřená. Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem na Fakultě sociálních studií MU a je jim uznána zkouška z práva.

Obchodní akademie a VOŠ sociální, Kotlářská 9, Brno

Absolventi mohou navázat bakalářským studiem oboru sociální pedagogika v Institutu mezioborových studií při Univerzitě T. Bati ve Zlíně - možnost uznání některých zkoušek.

Obchodní akademie a VOŠ obchodní, Pionýrská 23, Brno

Absolventi mohou navázat bakalářským studiem ve zkrácené délce na Akademii STING v Brně (na 3 semestry), Evropském polytechnickém institutu, s. r. o. a Univerzity of New York in Prague (2 semestry, studium v angličtině). Veřejné VŠ uznávají některé zkoušky (např. účetnictví, cizí jazyk, daně aj.).

Obchodní akademie Tomáše Bati a VOŠ ekonomická, nám. T. G. Masaryka 3669, Zlín

Škola ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity T. Bati ve Zlíně realizuje bakalářský program ekonomika a management (obory marketing a finanční řízení podniku) a program hospodářská politika a správa (obor veřejná ekonomika a správa).

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Husova 3, České Budějovice

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem na Zdravotně sociální fakultě JU České Budějovice.

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Jeremenkova 2, Ostrava-Vítkovice

Ve spolupráci s VŠ připravuje bakalářský program ergoterapeut.

VOŠ, SOŠ a SOU, Husova 1302, Kopřivnice

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem na VŠ podnikání, a. s. Ostrava.

VOŠ a Hotelová škola, Tyršova 34, Opava

Škola realizuje ve spolupráci s Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity Opava bakalářský program gastronomie, hotelnictví a turismus (obor hotelnictví).

VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská, Štěchovice 1358, Kroměříž

V současné době škola ve spolupráci s UTB Zlín předložila k akreditaci bakalářský program chemie a technologie potravin. Absolventi VOŠ mohou pokračovat v bakalářském studiu na UTB Zlín, VŠCHT Praha, MZLU Brno.

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA - VOŠ spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, Praha 9

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem oborů sportovní a kondiční specialista nebo sportovní a volnočasový pedagog na VŠTVS Palestra, spol. s r. o. - možnost nastoupit do 4. semestru.

SPŠ elektrotechnická a VOŠ, Karla IV. 13, Pardubice 1

V jednání prostupnost oboru lékařská elektronika na bakalářské studium, další obory se připravují.

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Merhautova 15, Brno

Absolventi oboru diplomovaný oční technik mohou pokračovat bakalářským studiem oboru optometrista na LF MU, LF UK, PřF UP.

Střední zdravotnická škola, Vyšší zdravotnická škola a Speciální školy, Husova 54, Jihlava

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem oboru ošetřovatelství na LF MU Brno a 1. LF UK Praha nebo oborů porodní asistentka, fyzioterapie a ergoterapie na VŠ v Plzni.

Vyšší zdravotnická škola, Duškova 7, Praha 5

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem programu ošetřovatelství na lékařských fakultách v Hradci Králové, Pardubicích, Brně, Olomouci, Ostravě a na soukromých VŠ v Plzni a v Praze 5.

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Poděbradská 2, Karlovy Vary

Absolventi oboru dipl. všeobecná sestra mohou pokračovat bakalářským programem ošetřovatelství, např. na LF UK v Plzni a v Praze.

Střední zdravotnická škola J. E. Purkyně a Vyšší zdravotnická škola, J. E. Purkyně 272, Most

Škola ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem realizuje bakalářské studium oboru porodní asistentka.

Obchodní akademie a SOŠ a VOŠ, Masarykova 101, Valašské Meziříčí

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem na EkF VŠB - TU Ostrava oboru aplikovaná informatika nebo oboru informační a znalostní management.

VOŠ sociální a SPgŠ, Zahradní 249, Prachatice

Absolventi mohou navázat bakalářským studiem oboru sociální a charitativní činnost na Teologické fakultě (možnost uznání vybraných kreditů) nebo sociálně orientovaných oborů na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a oboru sociální práce na KU v Praze, Masarykově univerzitě v Brně apod.

VOŠ, Gymnázium, Střední sklářská škola a SOU, Sázavská 547, Světlá nad Sázavou

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem oboru konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky na VŠCHT FCHT Praha.

Soukromá vyšší zdravotnická škola MEDEA, spol. s r. o., Benediktská 685/2, Praha 1

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem na lékařských fakultách.

Soukromá VOŠ územně-správní a střední hotelová škola spol. s r. o., Floriánské nám. 350, Kladno

Absolventi mohou navázat bakalářským programem ekonomika a management, obory podniková ekonomika a management, marketing, ekonomika a management obchodu na Středočeském vysokoškolském institutu v Kladně (sídlí ve stejné budově jako VOŠ ).

Soukromá VOŠ a Střední podnikatelská škola, spol. s r. o., Kytlická 757, Praha 9

Absolventi mohou navázat bakalářským studiem oboru právo a ekonomika na Mezinárodní VŠ podnikatelství a práva Praha, oboru podniková ekonomika a management nebo marketing na Středočeském vysokoškolském institutu v Kladně - možnost uznání některých zkoušek z VOŠ a zkráceného studia.

Vyšší obchodní podnikatelská škola, spol. s r. o., Masná 13, Praha 1

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem na VŠE, absolventi oboru management cestovního ruchu též na VŠ obchodní v Praze, o. p. s., programu mezinárodní teritoriální studia, obor cestovní ruch - přijetí bez zkoušek, možnost uznání některých zkoušek z VOŠ a odborné praxe.

TRIVIS - Soukromá veřejnoprávní akademie a VOŠ, spol. s r. o., Libčická 8/399, Praha 8

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem na Policejní akademii ČR v Praze, se kterou škola spolupracuje. Bezbariérový přístup.

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, VOŠ, SOŠ, Gymnázium, spol. s r. o., Michelská 12, Praha 4

Absolventi mohou navázat bakalářským studiem na VŠ mezinárodních a veřejných vztahů Praha programu mezinárodní a veřejné vztahy - možnost zkráceného studia a zohlednění některých zkoušek z VOŠ.

Soukromá VOŠ a Obchodní akademie, spol. s r. o., Pražská 3, České Budějovice

Studenti ekonomických oborů VOŠ mohou v 5. a 6. semestru souběžně studovat bakalářský program na Jihočeské univerzitě, celková doba studia 3 semestry.

Vyšší zdravotnická škola Bílá vločka, spol. s r. o., Zachariášova 3, České Budějovice

Absolventi oboru záchranář mohou navázat bakalářským studiem oboru valeologie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Při bakalářském studiu oboru všeobecná sestra jsou uznávány některé moduly VOŠ.

Soukromá VOŠ filmová spol. s r. o. Písek, Lipová alej 2068, Písek

Na obory VOŠ navazují bakalářské programy obraz, střih a zvuk v AV tvorbě, organizace a řízení výroby AV tvorby, audiovizuální tvorba a animovaná tvorba na soukromé výběrové VŠ - Filmové akademii v Písku.

VOŠ právní, spol. s r. o., Osvobození 699, Kunovice

Absolventi mohou navázat bakalářským studiem oboru finance a daně na Evropském polytechnickém institutu, s. r. o. - přijetí bez zkoušek, možnost skládat zkoušky i z vyššího ročníku a zkrátit studium na 3 semestry.

FARMEKO - Vyšší zdravotnická škola a SOŠ, spol. s r. o., Znojemská 76, Jihlava

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem programu farmacie na farmaceutických fakultách v Brně a Hradci Králové.

Soukromá VOŠ grafická a střední umělecká škola grafická, spol. s r. o., Křížová 18, Jihlava

Absolventi mohou navázat bakalářským studiem oboru animace na FAMU. Na VOŠ vyučují pedagogové z FAMU.

VOŠ filmová Zlín, spol. s r. o., Filmová 174, Zlín

Absolventi mohou navázat bakalářským studiem oborů na FAMU v Praze, FMK UTB ve Zlíně, FF PU v Olomouci, FF MU v Brně, VŠMU v Bratislavě.

Střední podnikatelská škola a VOŠ, spol. s r. o., Tovačovského 337, Kroměříž

Absolventi oboru prokurista firmy mohou pokračovat bakalářským studiem programu hospodářská politika a správa, obor zdaňování na Akademii STING v Brně - zkrácená délka studia na 3 semestry, přijetí bez PZ.

Soukromá VOŠ daňového poradenství STING, spol. s r. o., Uzbecká 2, Brno

Absolventi VOŠ mohou pokračovat bakalářským studiem programu hospodářská politika a správa, obor zdaňování, na Akademii STING - bez PZ, kombinované studium ve zkrácené délce na 4 semestry, školné 18000.- Kč za semestr.

VOŠ DAKOL a střední školy DAKOL, o. p. s., č.p. 570, Petrovice u Karviné

Absolventi mohou pokračovat v bakalářském studiu např. oboru ekonomika podnikání v obchodě a službách na Slezské univerzitě v Opavě nebo Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.

GOODWILL - vyšší odborná škola, spol. s r. o., Prokopa Holého 400, Frýdek-Místek

Absolventi mohou navázat 1letým bakalářským studiem oborů management pohostinství (Hospitality Management) a účetnictví a finance (Accounting and Finance) v anglickém jazyce a získat titul BA. Absolventská zkouška v AJ na VOŠ nahrazuje příjímací zkoušku na VŠ.

Soukromá VOŠ podnikatelská, spol. s r. o., Hasičská 44/545, Ostrava-Slezská Ostrava

Studenti VOŠ mohou absolvovat kurz celoživotního vzdělávání potřebný pro navázání bakalářského studia na VŠ podnikání, a. s. Účastníkům kurzu je uznána část kreditů z VOŠ a délka studia může být zkrácena na 3 semestry.

VOŠ Havířov spol. s r. o., Tajovského 2, Havířov-Podlesí

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem oboru ekonomika a podnikání na VŠ podnikání v Ostravě - s možností uznání některých zkoušek a zkrácení studia až na 1,5 roku.

Soukromá VOŠ sociální, o. p. s., Matky Boží 15, Jihlava

Dálková forma studia se bude otevírat až ve šk. r. 2006/07. Škola usiluje o spolupráci s některou VŠ. Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem oboru sociální práce a sociální politika na FSS Brno, FF Praha aj.

Collegium Marianum - Týnská VOŠ, spol. s r. o., Melantrichova 19, Praha 1

Škola jedná o bakalářském programu oboru péče o památky ve spolupráci s Fakultou restaurování a konzervačních technik Univerzity Pardubice.

VOŠ ČSTV, spol. s r. o., Zátopkova 100/2, Praha 6

Škola zahajuje ve šk. r. 05/06 svoji činnost. Do budoucna plánuje transformaci ve VŠ s bakalářským programem.

Evangelikální teologický seminář - VOŠ teologická, Stoliňská 2417/41a, Praha 9

Škola plánuje otevřít letos ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK bakalářský program, obor pastorační a sociální práce. Absolventi VOŠ mohou pokračovat magisterským studiem na ETF UK.

Evangelická akademie -VOŠ sociálně právní a střední sociální škola, Hrusická 2537/7, Praha 4

Absolventi mohou navázat bakalářským studiem oboru sociální práce a pastorace na Fakultě humanitních studií UK - uznání některých kreditů z VOŠ. Bezbariérový přístup.

JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola, Salmovská 8, Praha 2

Absolventi mohou navázat bakalářským studiem oboru pastorační a sociální práce na Evangelické a teologické fakultě UK Praha. Lze studovat souběžně obor VOŠ s bakalářským, některé zkoušky jsou uznávány.

PB - VOŠ a Střední škola managementu, spol. s r. o., Nad Rokoskou 111/7, Praha 8

Absolventi oborů sociální pojišťovnictví a finanční poradenství mohou pokračovat bakalářským studiem oboru management organizací na Soukromé VŠ ekonomických studií (2letá prezenční forma).

SOŠ a VOŠ obalové techniky, Kostelní 134, Štětí

Škola v současnosti jedná o přeměně vyššího studia na bakalářské.

VOŠ a SPŠ stavební, Čs. armády 10, Děčín

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem na Dopravní fakultě Univerzity Pardubice, ČVUT Praha, VUT Brno, Technické univerzitě Ostrava.

SPŠ a VOŠ, Školní 1060/50, Chomutov

Ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem možnost současného bakalářského studia oboru řízení výroby (kombinované studium). Od šk. r. 05/06 možnost souběžného studia bakalářského oboru počítačové modelování ve vědě, technice a výrobě se studiem na VOŠ (platí pro obory výpočetní a automatizované systémy).

VOŠ, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, Domažlice

Absolventi mohou navázat bakalářským studiem oborů pastorační asistence a sociální a charitativní práce na fakultě teologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - uznávány jsou shodné zkoušky a zápočty z předmětů VOŠ pro body v kreditním systému, umožněn individuální studijní plán.

SPŠ a VOŠ, Hrabákova 271, Příbram

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem technických oborů na ČVUT a ZČU.

VOŠ informačních služeb, Pacovská 350, Praha 4

Škola též realizuje pod supervizí FIS VŠE v Praze bakalářské studium oboru podnikové informační systémy (3,5letá prezenční forma).

VOŠ pedagogická a sociální, SPgŠ a Gymnázium, Evropská 33, Praha 6

Škola má uzavřenou dohodu o spolupráci s HTF UK při realizaci bakalářského studia programu sociální pedagogika.

VOŠ a SPŠ, Studentská 1, Žďár nad Sázavou

Škola ve spolupráci s Fakultou strojního inženýrství VUT Brno nabízí možnost kombinovaného bakalářského studia oboru strojírenská technologie. Bezbariérový přístup, výtah v budově školy.

VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana, Habrmanova 1540, Česká Třebová

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem na Univerzitě Pardubice a VŠE Praha.

VOŠ sklářská, SPŠ sklářská, SOU sklářské, OU a U, Wolkerova 316, Nový Bor

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem oborů s výtvarným zaměřením.

Střední průmyslová a umělecká škola a VOŠ, Brandlova 32, Hodonín

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem na ČVUT Praha, VUT Brno, TU Ostrava aj.

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Masarykova 2033, Havlíčkův Brod

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem programů ošetřovatelství, fyzioterapie aj. na VŠ.

VOŠ a Střední zemědělská škola, nám. T. G. Masaryka 788, Tábor

Absolventi mohou navázat bakalářským studiem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, jedná se o možnosti uznání některých zkoušek z VOŠ pro výpočet kreditů.

VOŠ, Okružní 10, České Budějovice

Škola realizuje od šk. r. 01/02 mezinárodní bakalářský program ve spolupráci s irskou VŠ Institute of Technology Sligo a s certifikací irské rady pro vzdělávání HETAC (Higher Education and Training Awards Council).

ISŠ cestovního ruchu a VOŠ, Senovážné nám. 12, České Budějovice

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

VOŠ, SPŠ a SOU, Pod Koželuhy 100, Jičín

Absolventi mohou navázat bakalářským studiem na všech VŠ se strojírenským zaměřením. Individuálně jsou uznávány zkoušky z některých předmětů z VOŠ.

VOŠ mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Horní náměstí 15, Jablonec nad Nisou

Absolventi mohou pokračovat bakalářským programem ekonomika a management, obor ekonomika a management mezinárodního obchodu na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci.

VOŠ, Tolstého 16, Jihlava

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem oboru finance a řízení na VŠ polytechnické v Jihlavě. Absolutorium na VOŠ je pomocným kritériem při přijímacím řízení.

VOŠ a SPŠ, Resslova 440, Volyně

Absolventi mohou pokračovat bakalářským programem dřevařství na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě Brno - Fakultě lesnické a dřevařské, na České zemědělské univerzitě Praha - Fakultě lesnické a environmentální a Technické univerzitě Zvolen - Fakultě dřevařské.

Střední rybářská škola a VOŠ vodního hospodářství a ekologie, Zátiší 480, Vodňany

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem na VŠ v Ústí n/Labem a Olomouci - některé zkoušky z VOŠ jsou uznávány.

VOŠ, SOŠ a SOU, Komenského 873, Kostelec nad Orlicí

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem oborů fytotechnika, rostlinolékařství a zootechnika na MZLU Brno, oborů fytotechnika, zootechnika a zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova na ČZU Praha a oborů zemědělství, zemědělské inženýrství a zootechnika na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

VOŠ a SPŠ, Masarykova 197, Kutná Hora

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem na ČVUT.

VOŠ a SOŠ technická, T. G. Masaryka 659, Litomyšl

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem programu dopravní technologie a spoje na dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice (obory dopravní prostředky - silniční vozidla, dopravní infrastruktura - elektrotechnická zařízení v dopravě, provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury).

Národohospodářská VOŠ, Vyšší zdravotnická škola, SOŠ a SOU, Hybešova 53, Boskovice

Absolventi oboru podnikání a management mohou navázat bakalářským studiem programu ekonomika a management na PEF MZLU v Brně. Fakulta podle smlouvy uznává až 36 kreditů získaných na VOŠ.

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Alšovo nábřeží 6/82, Praha 1

Absolventi oboru diplomovaný oční technik mohou navázat bakalářským studiem oboru optometrie.

Bankovní akademie, a. s., Vlkova 12, Praha 3

Absolventi VOŠ mohou navázat bakalářským studiem oborů bankovnictví a řízení podniku a podnikové finance na VŠ finanční a správní, jejímž zakladatelem je Bankovní akademie, a. s. - ve zkrácené délce studia.

SOŠ požární ochrany a VOŠ požární ochrany Ministerstva vnitra, Pionýrů 2069, Frýdek-Místek

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem na Fakultě bezpečnostního inženýrství při VŠB v Ostravě.

CARITAS - VOŠ sociální, Křížkovského 6, Olomouc

Škola též realizuje ve spolupráci s CMTF UP Olomouc bakalářské studium oboru charitativní a sociální práce (prezenční a kombinovaná forma) a oboru sociální a humanitární práce (prezenční). Uchazeči mohou studovat souběžně oba typy studií, po absolutoriu na VOŠ pokračují na VŠ 1 rok a získají i vysokoškolské bakalářské vzdělání.

Vyšší zdravotnická škola Suverénního řádu maltézských rytířů, Ječná 33, Praha 2

Absolventi mohou pokračovat bakalářským studiem programu ošetřovatelství na lékařských fakultách nebo programu učitelství zdravotnických předmětů na VŠ.

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Palachova 35, Ústí nad Labem

Absolventi oboru dipl. všeobecná sestra mohou pokračovat bakalářským studiem oborů všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut a ergoterapeut na UJEP UL.

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Kapelní 2, Teplice

Škola realizuje ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem bakalářské studium oborů fyzioterapie a ergoterapie. Obory vyššího odborného vzdělání neotevírá.

Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Skálova 373, Turnov

Škola ve spolupráci s VŠCHT Praha též realizuje bakalářské studium oboru restaurování kovů - 4letá denní forma (připravuje se i kombinovaná), talentové zkoušky 2.-3. 5. 05.

Zdroj: NÚOV