Častou příčinou neúspěchu při přijímačkách je to, že studenti maturují z jiných, lehčích předmětů, než které jsou u zkoušek. Mít jedničky u maturity je sice vynikající, ale u přijímacích zkoušek na VŠ může přijít šok. Mezi nimi a maturitou totiž není moc času na přípravu. Časopis StudentIn proto například radí učení na obě zkoušky spojit, byť se to některým studentům může zdát komplikované.

Studenti také mnohdy nejsou o své volbě přesvědčeni. Bez vyhraněného zájmu jen zkouší, jestli je někde vezmou. Pro studium na většině VŠ je však třeba mít silnou motivaci. Zvlášť u humanitních oborů se vyžaduje načtená odborná literatura. Také se stává, že studenti buď špatně nebo raději vůbec nepodají odvolání a tím se zbytečně připraví o šanci.

Novinka: CD s testy

Kromě modelových testů na webu nabízí Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) uchazečům novinku - informační CD za 50 korun. Obsahuje testy všech oborů na fakultě, včetně seznamů přednášek. Je k dostání na studijním oddělení. Vydali jich 200 a 150 kusů bylo již rozebráno. Seznamy přednášek se vydávají i knižně, ale CD vyjde podstatně levněji. S dotazy se lze obracet přímo na jednotlivé katedry či ústavy.

Na FF UK se letos přihlásilo 10 600 uchazečů. Loni bylo přijato pouze 2500 studentů. "Jsou obory, kde je nával, ale jiné ani nenaplníme," řekla Právu proděkanka FF UK Jana Králová. U oborů, na něž se přihlásí méně než 50 uchazečů bude podle ní nově možnost vypsat mimořádné náhradní přijímací řízení v září. Zájemci si tak zjistí, kde je ještě volno a mohou zkusit druhou šanci. Seznam těchto oborů najdou na webu fakulty v polovině dubna. V oborech, kam se přihlásilo pod 30 uchazečů budou přijímačky rovnou jednokolové. Více informací: http://prijimacky.ff.cuni.cz

FSV: Pomůže konzultant

Také u Fakulty sociálních věd FF UK (FSV) najdete na webu testy z loňska včetně řešení. Proděkan Jan Jirák, zdůrazňuje, že přijímačky jsou důsledně po oborech. "Neexistuje obecná jednotná rada, jak se na ně připravit. Fakulta ale nabízí garanta studijního programu," upozornil Jirák.

Největší zájem na FSV je o bakalářské programy - žurnalistiku, ekonomii, marketingovou komunikaci a public relations, a o kombinované bakalářské studium mediálních studií. Více informací: www.fsv.cuni.cz

Další informace a ukázky testů naleznete v pátečním vydání deníku Právo.