www.alive.cz/cz/Karty/ - Mezinárodní studentské karty, na které u nás a ve světě získáte mnoho zajímavých slev.

www.icmcr.cz - Asociace pro podporu rozvoje ICM. Najdete zde adresář na všechna Informační centra pro mládež, která mají zase kontakty na agentury a další organizace.

www.dzs.cz - Dům zahraničních služeb ministerstva školství. Velice dobré kontaktní místo. Je zde nabídka konkursů vypisovaných na studium v zahraničí pro středoškoláky a absolventy VŠ.

www.fulbright.cz - Podrobné informace o studiu v USA, stipendia, podklady pro přijímací zkoušky.

www.educationUSA.state.gov, www.collegeboard.com - Informace o možnostech studia v USA.

www.britishcouncil.cz - British Council; podrobné a aktuální informace o zkouškách (termíny, ceny, podmínky registrace), informace o nabídkách vysokých škol z Velké Británie.

www.ifp.cz - Příležitosti ke studiu ve Francii.

www.onisep.fr - Nabídka vzdělávání a zaměstnání ve Francii.

www.osf.cz - Open Society Fund: granty a stipendia pro středoškoláky.

www.eurydice.org - Evropská informační síť o vzdělávání EURYDICE (informace o školských systémech v Evropě, srovnávací studie, ukazatele, odkazy).

www.youth.cz/index.html - Česká národní agentura programů EU.

www.eurodesk.cz - Eurodesk: poskytuje informace o evropských grantových programech, národních a evropských organizacích, které působí v oblasti mládeže a vzdělávání. www.unige.ch/eua - Asociace evropských univerzit.

www.jazykovky.cz - Databáze a vyhledávač jazykových škol.

www.esib.org -The National Unions of Students in Europe.

www.best.eu.org - Board of European Students of Technology.

www.elsa.org/stepdesc/index.asp - Studentské stáže pro studenty práv v rámci mezinárodní organizace ELSA.

www.rotary.cz - Poskytuje zahraniční stipendia na kulturní výměnné akce a humanitární programy.

www.studentin.cz - Časopis, který se podrobně věnuje mj. studiu v zahraničí.

Austrálie

http://studyinaustralia.gov.au - Austrálie, oficiální vládní stránka, vyhledávání podle oborů. Kromě základních informací o studiu a o zemi jako takové zde najdete seznam agentur v ČR a přehled, jaké konkrétní školy zastupují.

www.immi.gov.au - Department of Immigration and Multicultural Affairs: informace o vízech do Austrálie.

www.ausaid.gov.au/scholar - Informace o stipendiích do Austrálie.

www.webwombat.com.au - Celkový vyhledávač v Austrálii.

www.virginblue.com.au, www.jetstar.com.au - Letenky, diskontní společnost.

www.domain.com.au- Pronájem bytu/domu.

www.streetsofmelbourne - Vyhledávač v Melbourne.