Výměnné pobyty a stáže organizované samotnými středními a vysokými školami na základě dohod s partnerskými školami v zahraničí.

Stáže v rámci mezinárodních dohod. Zajišťuje je Dům zahraničních služeb ministerstva školství.

Nabídky soukromých agentur na zahraniční jazykové kurzy či dlouhodobější pobyty. Patří sem například au pair, při nichž lze i studovat, nebo programy Work & Travel. U některých agentur je ještě čas se přihlásit.

Konkrétní nabídky a adresy na organizace a agentury, které organizují brigády, kulturní výměny, au pair pobyty, W&T, Evropskou dobrovolnou službu mají v Informačních centrech pro mládež či mládežnických neziskových organizacích (např. Eurodesk).

Šance na stipendia a informace, jak se na zahraniční školu dostat, nabízejí organizace typu Britská rada, Francouzský institut, Goethův institut, Fulbrightova komise (pro USA), nadace (například Open Society Fund). Organizují semináře, kde radí, jak se dostat do zahraničí, realizují mezinárodně uznávané jazykové zkoušky, disponují studijními podklady pro přípravu na přijímací řízení.