Podle ní již loni výuku dvou oborů diplomovaný fyzioterapeut a diplomovaná porodní asistentka převzaly vysoké školy. Další obory VOŠ - diplomovaná dětská sestra, diplomovaná sestra pro intenzívní péči a diplomovaná sestra pro psychiatrii - byly zrušeny bez náhrady.

V následujícím školním roce, tj. 2005/2006, bude pokračovat přesun dalších oborů na vysoké školy, a sice diplomovaný ergoterapeut, diplomovaný radiologický asistent a diplomovaný asistent hygienické služby.

Stávající obor diplomovaná všeobecná sestra na VOŠ zůstane, ale prodlouží se délka studia a studenty čeká více hodin odborné praxe.

Od školního roku 2005/2006 však bude v nabídce VOŠ původně středoškolský obor farmaceutický laborant a dva nové obory diplomovaný ortotik-protetik a diplomovaný nutriční asistent, který nahradí obor diplomovaná dietní sestra.