Tyto údaje je však nutné brát se značným nadhledem, neboť se jedná pouze o průměrné, všeobjímající výsledky, takže v některých směrech, jako je medicína, technika, chemie či umělecké obory, jsou výdaje výrazně vyšší. Například posluchači chemie zaplatí běžně i přes čtyř tisíce korun měsíčně jen za věci, které nutně potřebují do laboratoří.

Bakalář: minimálně přes sto tisíc na výdaje

Při bakalářském, obvykle tříletém, studiu na veřejné vysoké škole musí student počítat s tím, že za tuto dobu bude potřebovat minimálně 105 tisíc korun, vycházíme-li z průměrných měsíčních nákladů 3500 korun na veřejných vysokých školách. Je-li studium na veřejné vysoké škole magisterské a trvá pět let, je průměrně třeba počítat s minimálně 180 tisíci - i bez školného. U nákladově náročnějších oborů se však tato suma může snadno vyšplhat na 350 tisíc za pět let.

Na většině soukromých VŠ je 90-100% šance na přijetí. Výjimkou jsou:
1. Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl 32,6 % 
2. Pražská VŠ psychosociálních studií 74,1 % 
3. VŠ aplikovaného práva 80,2 % 
4. VŠ v Plzni 81,7 % 
5. VŠ logistiky 83,6 %

Tříletý bakalář na soukromých vysokých školách přijde jen na školném na 100 až 250 tisíc korun, v ojedinělých případech i více. Do toho nepočítáme další výdaje (bydlení, strava, doprava, další studijní poplatky), které byly předmětem výzkumu.

Školní poplatky: jen 240 Kč měsíčně?

Na veřejných VŠ činní průměrně přímé poplatky za studium podle výzkumu Sociologického ústavu 240 korun měsíčně. Na řadě oborů, kde nestačí jen skripta, však zaplatí student za nutné pomůcky mnohonásobně více. Výzkum uvádí, že na soukromých VŠ se průměrné školné a poplatky vyšplhaly na téměř 50 tisíc korun ročně.

Vysokoškoláci se rozhodně neobejdou bez značné finanční podpory rodičů. Těm, kteří navštěvují veřejné VŠ, rodiče měsíčně přispívají průměrně více něž dvěma tisíc korunami, a posluchačům soukromých VŠ v průměru 5500 korunami.

Samotní studenti soukromých VŠ si oproti vrstevníkům z veřejných vysokých škol vydělají téměř čtyřnásobně více - 6700 korun. Pokrývají tím bezmála 70 procent celkových nákladů.