Cílem projektu je odborně vzdělat pedagogy školy pro práci s dětmi s poruchami učení.

Získané znalosti pedagogů se mají zapracovat do vzdělávacích plánů, a přizpůsobit tak i celkovou výuku školy, rozšířit speciálně pedagogické služby v oblasti ambulantní nápravy a vybavit k tomuto účelu dvě učebny nezbytnými vzdělávacími pomůckami.

Do projektu byla zapojena většina pedagogického sboru školy a v současné chvíli využívá nabízené služby více než 100 žáků a jejich rodičů.

„Vítám realizaci a zapojení školy do projektu. Snaží se reagovat na vzniklou situaci a aktivním přístupem hledá možnosti zlepšení kvality výuky pro žáky s poruchami učení,“ zhodnotila přístup školy náměstkyně primátora Zuzana Kailová (ČSSD).

Finanční podporu škola získala v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků v Ústeckém kraji.