Řadu z nich v posledních letech založili rodiče dětí, které neměly žádnou šanci se do státního zařízení dostat.

Z celorepublikového pohledu je teď nejhorší situace zřejmě v okolí Prahy, kam se z ní, ale i z jiných regionů stěhuje stále více mladých rodin.

V Řevnicích funguje Pikolín

Například ve středočeských Řevnicích bude letos státní mateřská škola přes všechnu snahu vedení města o rozšíření kapacity přijímat prakticky už jen předškoláky.

Zoufalí rodiče menších dětí, kteří potřebují normálně chodit do práce, pak mají v podstatě dvě možnosti – umístit potomka za nemalé peníze do soukromé školky, nebo využít služeb místního občanského sdružení Pikolín.

To založily maminky malých řevnických dětí a již druhým rokem provozují stejnojmennou školičku. Na začátku Pikolín nabízel pouze dopolední program v místní sokolovně, třída vznikla rekonstrukcí jedné z šaten. Učitelce s dětmi vypomáhalo několik pravidelně se střídajících maminek. Dnes však už tato unikátní řevnická školička nabízí služby srovnatelné s klasickou školkou včetně kroužků a dokonce letní prázdninový program.

„Pikolín vznikl jako reakce na akutní nedostatek míst v MŠ. Našim dětem jsme také chtěli zajistit kontakt s vrstevníky a aktivity, na které unavené matky nemají čas,“ řekla Právu zakladatelka školičky Kateřina Šupáčková.

Inspiraci podle svých slov čerpala z podobného zařízení v nedalekém Mníšku pod Brdy.

„V prvním roce jsme otevřeli dopolední třídu pro 15 dětí. Nyní v nových prostorách máme už celodenní školku se třemi třídami pro padesátku dětí ve věku od tří do pěti let,“ dodala matka pětileté Johanky a tříletého Čendy, kteří do Pikolína rovněž chodí.

Nové, větší prostory poskytl školičce za slušný pronájem jeden řevnický podnikatel, obědy pro děti v ceně 30 Kč vaří sousední restaurace. Za každodenní docházku dítěte se v Pikolínu platí 3600 Kč měsíčně, komerční školky v Praze a okolí si přitom účtují minimálně dvakrát tolik.

Město školičce za symbolickou jednu korunu pronajalo kus pozemku na hřiště s pískovištěm, Středočeský kraj poskytl 25 tisíc na vybavení tříd. S dalšími dary pak přispěchali samotní rodiče, hlavně však přispěli svojí prací, od stavebních úprav až po sekání trávy.

Lesní školka i holandská inspirace

Podobných zařízení, jako je Pikolín, vznikly po celé republice kvůli přeplněným školkám, jejichž zřizovateli jsou převážně obce, v posledních letech desítky. Jen ve středních Čechách pomáhají třeba rodičům v Zadní Třebáni klub Hlásek či rodinné centrum Babočka, v Dobřichovicích a na Mořince chodí do Klubu malých dětí Lumek 25 dětí, další desítky pak využívají jeho kurzy a kroužky.

Další školička nedávno vznikla v Karlíku, v Říčanech od loňska zase funguje alternativní lesní školka Pramínek, zaměřená na rozvíjení vztahu dětí k přírodě. „Počet zájemců výrazně převyšuje naši kapacitu. Od září proto otevíráme druhou lesní třídu na dvě dopoledne v týdnu. Naplněná kapacita předškolních zařízení v okolí je velkým problémem pro místní komunitu,“ řekl Právu Petr Jarkovský, jehož žena v Pramínku pracuje a jejich dvě děti ho navštěvují.

Problémy s nedostatečnou kapacitou mateřských školek však zdaleka neřeší jen rodiče v okolí hlavního města. Například v Brně už tři roky prosperuje školička Vesněnka, která podle svého vedení vychází z místních tradic péče o děti a současně čerpá inspiraci v holandském modelu obdobně zaměřených zařízení.

Vesněnka je obecně prospěšnou společností a ve svém centru se stará o děti ve věku už od jednoho roku do pěti let. Zajišťuje pro ně celodenní program a volitelnou dobou a délkou docházky vychází vstříc zaměstnaným rodičům.

„Zejména maminkám to umožňuje přijmout částečný pracovní úvazek, neztratit kontakt s bývalým zaměstnáním nebo doplňovat si vzdělání dalším studiem. Pomáháme řešit současnou situaci s nedostatkem míst v předškolních zařízeních v Brně,“ poznamenala ekonomka Vesněnky Jana Závodníková.

Péči v centru zajišťuje kvalifikovaný personál, praktikantky a studentky Vyšší odborné školy sociální Kotlářská, studentky Masarykovy univerzity a další dobrovolníci. Vesněnka se od běžných mateřských škol liší i tím, že obědy a svačiny pro děti připravují a nosí každé ráno do školičky jejich rodiče.

Zájem je obrovský

Ti jinak ve Vesněnce, která pro děti zajišťuje i nejrůznější výtvarné, hudební a sportovní aktivity, soutěže, výlety či pobyty v přírodě, platí 30 Kč za hodinu.

Zájem rodičů o školičky, které poskytují péči dětem za rozumnou cenu, je všude obrovský.

„V seznamu čekatelů máme zhruba 85 žádostí o přijetí do Vesněnky, kterým nyní nemůžeme z kapacitních důvodů vyhovět,“ upozornila Závodníková.

„Na příští rok máme obrovský převis poptávky. Pokud se nerozšíříme, o čemž uvažujeme, přijmeme maximálně deset nových dětí. Přihlášek přitom máme už asi padesát,“ potvrzuje Šupáčková z řevnického Pikolína, do něhož už třetina dětí dojíždí z okolních obcí.

Maminky ze školiček upozorňují na to, že problém s nedostatkem volných míst se ze státních mateřských školek postupně přesouvá do základních škol. S tím už ale žádná občanská sdružení státu ani vedením obcí pomoci nemohou.