Nezisková organizace AFS Mezikulturní programy funguje ve více než 60 zemích celého světa a zajišťuje jak vysílání českých středoškoláků do zahraničí, tak pobyt zahraničních studentů v českých hostitelských rodinách.

Zkušenost k nezaplacení

Mladí lidé tak mohou v zahraničí nabrat zkušenosti, kterých by se doma za pecí sotva kdy dočkali. Bydlí v hostitelských rodinách a poznávají, jak se v cizích zemích žije. Naučí se nový jazyk, chodí do místní střední školy poblíž svého nového bydliště. Co je však ještě důležitější: naučí se být samostatnější a ověří si, zda jsou dostatečně silní, aby dokázali obstát úplně sami v novém prostředí. A to je kvalifikace k nezaplacení.

Studenti si mohou vybrat z pestré nabídky zemí Evropy, Severní i Jižní Ameriky, ale také Asie a Afriky. AFS zajišťuje v cizí zemi studentovi kompletní informační podporu, zdravotní pojištění, soustředění a síť místních dobrovolníků během celého programu.

Poznávání jiné kultury v teple domova

Cenné poznávání životního stylu lidí, kteří jsou doma v jiných kulturách, je na druhou stranu možné i pro rodiny, jež by rády u svého krbu hostily studenty ze zahraničí. Během srpna přijíždějí mladí lidé z různých koutů zeměkoule do ČR, žijí v českých rodinách a chodí na zdejší gymnázia. Hostitelské domácnosti díky nim získají nového člena rodiny, poznají život a kulturu příslušníka jiného národa, ale zároveň mají skvělou příležitost dozvědět se také něco sami o sobě, a to bezprostředně a z neobvyklé perspektivy.

Takovým případem je například rodina Šmelhausových ze Zvole u Prahy, která u sebe na rok ubytovala japonskou středoškolačku Mizuho. „Chtěli jsme, aby naše dcera jela na rok studovat do zahraničí, a jí se moc nechtělo. Hoštění nám přišlo jako dobrá alternativa,“ říká Ruth Šmelhausová. „Chtěli jsme taky poznat něco jiného, cizí kulturu,“ dodává. A její manžel Ivo ji doplňuje: „Když se na to podíváte z druhé strany, je to, jako když člověk cestuje do cizí země.“

AFS Mezikulturní programy

mezinárodní nezisková dobrovolnická organizace, která nabízí příležitosti k mezikulturnímu vzdělávání, především formou studentských zahraničních výměnných programů.

Vznikla z iniciativy amerických dobrovolných řidičů sanitek, kteří pomáhali svážet raněné během první a druhé světové války. Po skončení bojů začali řidiči organizovat studentské výměny, jejichž cílem bylo poznávání odlišných kultur a pochopení, že odlišnost neznamená špatnost.

Roku 1947 se výměnného programu do USA zúčastnili i tři čeští studenti, mezi nimi i Jaroslava Moserová, známá lékařka, později kandidátka na prezidentku České republiky.

Od roku 1991 vyslala organizace AFS přes 800 českých studentů do zahraničí a obdobný počet zahraničních studentů z více než 30 zemí světa hostila v ČR.