Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) předložil odborné veřejnosti studii Michala Karpíška a jeho spolupracovníků o aktuálním tématu v oblasti vyššího odborného vzdělávání s názvem "Analýza stavu a možného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání".

Studie byla vypracována v rámci veřejné zakázky „Analýza stavu a možného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání“ vypsané MŠMT s využitím prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Podle studie se sektor vyššího odborného vzdělávání dlouhodobě potýká s nevyjasněným postavením v rámci vzdělávací soustavy a absencí ucelených koncepčních představ o možném dalším rozvoji.

Projekt "Analýza stavu a možného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání" je pokusem komplexně prozkoumat situaci a výhledy v této oblasti vzdělávání. Kromě jiného počítal plán projektu s využitím diskuse se zástupci různých zainteresovaných stran a subjektů, například s partnery ze strany škol, různých rezortů státní správy, krajské samosprávy i zaměstnavatelů.

Naprostá většina zainteresovaných se shodla na tom, že sektor vyššího odborného
vzdělávání nutně stojí před nějakou zásadní změnou, která vytýčí jeho směřování na delší dobu, pokud nemá dospět k postupnému, ne příliš vzdálenému zániku. Velmi rozšířeným je i názor, že má česká vzdělávací soustava obsahovat odborně, profesně zaměřené terciární vzdělávání, které povede k získání relativně vysoké kvalifikace opírající se především o schopnost aplikace nezbytného penza teoretických znalostí.

Autoři studie mimo jiné navrhují rozčlenit současný sektor vyššího odborného vzdělávání do několika proudů, které budou respektovat situaci jednotlivých škol, oborů, ale i regionální podmínky. Část kapacit vyšších odborných škol by měla podpořit rozvoj profesně zaměřeného terciárního vzdělávání a směřovat k plnohodnotnému začlenění do terciárního vzdělávání včetně nabídky bakalářských programů. Nesmí však být ohrožena profesní profilace studia.

Velkou příležitostí pro podporu nutných změn nabízejí Evropské strukturální fondy.
Celou obsáhlou studii si můžete stáhnout na stránkách MŠMT.