Seminář bude zahájen úvodním slovem Jany Pike, která je zástupkyní realizátora projektu. Po ní se ujme slova hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a provede zhodnocení regionálních projektů v rámci našeho předsednictví v EU.

Vystoupí přední krajští zástupci

Poté se začne ale řešit hlavní téma semináře, bude se hovořit o prioritách regionů v evropském kontextu. Zde bude diskutovat Markéta Pokorná, zástupkyně Ústeckého kraje v Bruselu se zástupci Karlovarského a Libereckého kraje.

Dalším tématem bude otázka, jak dobře byly využity evropské fondy v regionu. Zde bude hovořit ředitel Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Petr Vráblík a Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a členka monitorovacího výboru programu Interreg.

Akce je bezplatná a je pořádána Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Ústeckým krajem.