Snahou začlenit do výuky tzv. finanční gramotnost (FG) reagují čečtí pedagogové na stále častější předlužení některých českých domácností kvůli spotřebitelským půjčkám, nízkou informovanost o cenových praktikách mnohých obchodů nebo neschopnost orientace v nabídce jednotlivých finančních společností. Přitom nabídka finančních produktů (kont, pojištění, spoření apod.) zasahuje již děti od nejútlejšího věku.

Z pilotního testování, kterého se zúčastnilo více než 300 žáků 8. a 9. tříd, jsou k dispozici zajímavé výsledky. Knížky o hospodaření s penězi žáci 8. a 9. tříd zatím příliš nečtou, ostatně jako většina dospělých. Na druhou stranu – více než 75 % dětí dostává od rodičů pravidelně kapesné (přibližně v polovině případů ve výši 100 – 300 Kč měsíčně, ve více než 20 % případů 301 – 500 Kč měsíčně) a hospodaří s ním. Na základě čeho se tomuto hospodaření učí? Není potom překvapením, že více než 60 % z nich své výdaje neplánuje.

Žáci mají přehled o financích rodičů – téměř 70 % z nich ví, kolik vydělávají a téměř 65 % z nich ví, jak si mezi sebou rodiče peníze dělí, jak s penězi hospodaří, kdo co platí. 85 % žáků dostává někdy místo dárků peníze, jen 1 % zúčastněných dostává finance místo dárků pravidelně. Mezi nejdražší nakupované zboží z vlastních prostředků dětí patří oblečení, jako nejdražší dárek od rodičů uvádějí školáci notebook nebo počítač.

Příjmy = počítač na hraní her

A jaké jsou tedy skutečné znalosti a dovednosti žáků v této oblasti? Žáci nejsou schopni v popisu majetku fiktivního člověka rozeznat příjmy a výdaje. 69 % z nich se domnívá, že příjmem tohoto člověka je „počítač, který používá k hraní her a komunikaci s přáteli“.

Žáci také chybně rozumějí klasickému reklamnímu nápisu „Výprodej – slevy až 80 %“. Namísto správné odpovědi („Alespoň jeden druh zboží je zlevněn o 80 % z původní ceny.“) se domnívají, že uvedená informace říká, že „Všechno zboží v obchodě je zlevněno, přičemž na některé druhy zboží je sleva 80 %“.

Chybnou odpověď, že ověření vlastnictví bytu se provádí na „majetkovém odboru městského úřadu“ zvolilo 61 % žáků (správnou variantu pouze 30 %). Stejně tak žáci nevědí, kde je možné získat živnostenský list, jen 27 % z nich ví, kdo dostává zákonem stanovenou minimální mzdu a 36 % z nich se bohužel domnívá, že nejvhodnější formou získání hotovosti na zaplacení lyžařského kurzu je bankovní půjčka.

V budoucnosti by se měla úroveň znalostí a dovedností žáků základních škol ve finanční oblasti zlepšit, finanční gramotnost by měla být zahrnuta do školních vzdělávacích programů, stejně jako je tomu na středních školách.