Porota, složená ze zástupců sponzorů a zástupců profesionálních tištěných periodik, grafiků a novinářů, posoudí celkový dojem z časopisu – propojení obsahu, grafiky a způsobu práce. Následně udělí hned několik cen: Titul časopis roku 2009 v kategoriích I. stupeň základní školy, II. stupeň základní školy a střední školy a speciální ceny Františka Saleského za nejlepší titulku, grafiku a obsah.

Výčet ocenění doplní ještě Cena časopisu Student IN v kategorii střední školy, Cena časopisu 21. století Junior v kategoriích základní školy, Cena poroty za podporu autorské tvorby a v neposlední řadě Zvláštní cena poroty.

„Kromě vyhlášení se mladí novináři mohou těšit na workshopy, které se budou věnovat problematice vydávání časopisů na školách s cílem inspirovat se od sebe navzájem,“ říká Petr Kantor, ředitel soutěže, a dodává: „Počet přihlášených časopisů každým rokem narůstá. V letošním roce máme změnu u jednoho z významných partnerů. Novým partnerem soutěže je nově vznikající časopis pro mládež REMIX, na kterém se mladí redaktoři mohou přímo podílet.“

V rámci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže, které se koná 27. listopadu 2009 v Brně na SOU informatiky, Čichnova 23, proběhne setkání se známými osobnostmi a workshopy tvůrčího psaní. Součástí vyhlášení je i výstava všech přihlášených časopisů, která bude následně k vidění v Galerii Skrytá na adrese Skrytá 2 v prostorách Informačního centra pro mládež. Výsledky soutěže budou publikovány na webové stránce Asociace středoškolských klubů ČR.