První termín (organizace, počty přihlášených)

Letošní první termín NSZ proběhne v sobotu 5. 12. 2009 plošně v šestnácti městech v ČR a také ve dvou na Slovensku (více v souhrnu níže). V rámci prvního termínu NSZ se koná pouze zkouška OSP, kterou požaduje většina fakult přijímajících podle výsledků NSZ uchazeče ke studiu.
Dosavadní počet přihlášených k prvnímu termínu NSZ je necelých 5000, odhad konečného počtu účastníků prvního termínu NSZ je zhruba 5500 až 6000. Hodně bude záležet na tom, do jaké míry si uchazeči ujasní volbu vysoké školy. Většina z nich volí účast v prvním termínu jako přípravu, nicméně výsledek má stejnou platnost jako výsledky z dalších termínů.

Počet fakult vzrostl

Oproti loňsku se opět rozrostl počet fakult, které budou podle NSZ přijímat uchazeče. Zcela novými fakultami jsou například Fakulta právnická Západočeské univerzity, která se tímto způsobem snaží mimo jiné řešit vytýkanou neprůhlednost přijímacího řízení. Dalšími novými fakultami jsou například Fakulta ekonomicko – správní Univerzity Pardubice nebo Fakulta managementu VŠE Praha (dislokovaná v Jindřichově Hradci). Průběžně aktualizovaný seznam fakult najdete na www.scio.cz/fakulty.

Prodloužení testu OSP o pět minut

Společnost Scio pro tento rok aplikovala také změnu přímo se týkající zkoušky OSP. Vzhledem k výrazné změně profilu uchazečů o studium na VŠ, k níž došlo během posledních deseti let, se společnost Scio rozhodla prodloužit čas řešení statisticky nejnáročnějšího kvantitativního oddílu zkoušky o 5 minut (z 35 na 40). Důvodem je fakt, že v devadesátých letech, kdy byl test OSP poprvé uveden do přijímacího řízení, se na VŠ hlásilo daleko menší procento populace než nyní.

Kritérium pro jejich výběr tedy mělo nutně vyšší náročnost než odpovídá současné realitě. V příštím roce pak čekají zkoušku OSP výraznější konstrukční změny.

Jednání o rozšíření NSZ na Slovensku

V rámci studentského veletrhu Akadémia v Bratislavě proběhla jednání mezi společností Scio a zástupci slovenských vysokých škol. Na ty naváže společná schůzka v první polovině prosince. Cílem setkání je vyjasnit možnost využití výsledků NSZ slovenskými vysokými školami a zjištění potřeb slovenských vysokých škol. NSZ už v současnosti projdou tisíce slovenských uchazečů o studium, kteří se hlásí na české VŠ.

Fakta k prvnímu termínu NSZ

 

Termín uzávěrky přihlášek: neděle 22. 11. 2009 (do půlnoci)
Termín konání: sobota 5. 12. 2009 (začátek v 9:00)
Místa konání v ČR: Brno, Břeclav, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Sokolov, Svitavy, Teplice, Zlín
Místa konání v SR: Bratislava, Žilina
Předpokládaný počet účastníků: cca 5500 – 6000