Program Dne otevřených dveří bude probíhat na jednotlivých fakultách univerzity - Cyrilometodějské teologické, lékařské, filozofické, přírodovědecké, pedagogické, tělesné kultury, právnické a na fakultě zdravotnických věd.

Na Lékařské fakultě si budou moci návštěvníci prohlédnout také některá specializovaná pracoviště, například Ústav patologie, Ústav biologie, Ústav normální anatomie (anatomické muzeum) nebo Ústav mikrobiologie. Studenti fakulty také předvedou ukázky první pomoci a dalších postupů v případě úrazů.

Univerzita Palackého v Olomouci je nestarší moravskou univerzitou. Po Univerzitě Karlově je pak druhou nejstarší univerzitou v českých zemích. V současné době na vysoké škole v Olomouci studuje více než 20 tisíc posluchačů.