Dosud bylo vyhlášeno více než sto výzev k podávání žádostí o finanční dotaci na realizaci projektů, které mají přispět ke zlepšení podmínek vzdělávacího systemu. Celkem již bylo nabídnuto projektům k využití téměř 21 miliard korun. V Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je přitom k dispozici přes 54 miliard na období let 2007-2013.

Mezi úspěšnými žadateli figurují na prvních třech místech školy a školská zařízení, neziskové organizace a organizace zabývající se vzděláváním a kariérový poradenstvím. Schválené projekty nejčastěji pomáhají zvýšit odbornost pedagogů, začlenit handicapované žáky a studenty a rozvíjet především jejich jazykovou a informační gramotnost.

Operační program byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Peníze na projekty z OP VK jsou čerpány z fondů Evropské unie. U nás začalo první výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční dotace vyhlašovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spolu s jednotlivými kraji na jaře 2008.