„Výzkumy oceánu se dají provádět nejen s potápěčskou výstrojí, ale i z paluby výzkumných lodí nebo i na obrovskou vzdálenost, například tím, že využijeme družice pro měření výšky hladiny oceánu. A o tom také bude přednáška,“ říká Zdeněk Ďuriš z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Na Oceánografickém odpoledni v Olomouci se od vědců z českých univerzit a výzkumných ústavů návštěvníci dozví o aktuálních výzkumech v Sargasovém a Jihočínském moři i o výuce mořské biologie na univerzitách v ČR.

Spolupořadatelem je vedle Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci také katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a Český národní výbor pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou komisí (IOC) UNESCO. Ten byl zřízen v roce 2006 jako poradní orgán ministra životního prostředí ČR.

Čtvrté Oceánografické odpoledne na téma Česká republika a výzkum moří se uskuteční 26. listopadu od 15.00 do 19.00 hod. v aule Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.