Do akce se zapojila nejen VŠE, ale také další vysoké školy – České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Každá ze zúčastněných škol bude mít na akci vlastní stánek a její pracovníci povedou některou ze zajímavých přednášek.

Organizátoři se budou snažit oslovit vybíranými tématy co největší okruh zájemců, a tak bude možné se dozvědět o souboji kůrovce se smrkovými lesy, o navigačních systémech, o schopnostech počítače „vidět“ objekty a hovořit se bude třeba také o pivu. Připraveno je však mnohem více zajímavých přednášek.

V 11 hodin pak začne diskusní klub na téma Doprava – dobrý sluha i zlý pán. Každá vysoká škola zde bude mít jednoho zástupce a hovořit se bude o kladech i záporech v oblasti dopravy.

Návštěvníci budou skládat dalekohled

Atrium budovy bude po celý den nabízet zájemcům stánky zúčastněných pražských vysokých škol. Kromě vysokých škol zde bude také stánek Národního institutu dětí a mládeže, kde se budou prezentovat vítězové soutěže Středoškolská odborná činnost. Na akci se bude prezentovat i Národní technické muzeum, od nějž dostanou návštěvníci možnost složit si jednoduchý hvězdářský dalekohled nebo si vyzkoušet šlapací generátor. Více informací naleznete zde.