Mezi diskutovanými tématy se tak objeví například otázka Lisabonské smlouvy nebo průlomové rozhodnutí Ústavního soudu ve věci zrušení ústavního zákona týkajícího se zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny a o pozbytí platnosti vyhlášení voleb.

Jednání jsou rozložena do dvanácti sekcí. Vedle mezinárodních smluv a ústavního pořádku se budou odborníci věnovat také mezinárodnímu evropskému soudnictví nebo postavení českého, slovenského a polského rodinného práva. Diskutovat se bude i o postavení brněnské právní školy.

Konference se koná ve dnech 18.–19. listopadu 2009 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zahájením konference byla pověřena ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Mezinárodní konferenci Dny práva pořádá Právnická fakulta Masarykovy univerzity již potřetí. Pravidelně se jí účastní akademici, zaměstnanci státní správy, samosprávy a justice, a to jak z České republiky, tak ze Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska, Ruska a Litvy.

Podrobný program konference je k nalezení na webových stránkách Právnické fakulty MU v Brně.