Právě skončil národní projekt Koordinátor S1, který nabídl středním školám pomoc formou školení. Vedoucí pracovníci a koordinátoři na seminářích získali všechny informace potřebné pro přípravu školních vzdělávacích programů a také možnost konzultovat své konkrétní problémy.
Přibližně polovina středních odborných škol zahájila v tomto školním roce výuku podle vlastních vzdělávacích programů, ostatní to čeká během následujících dvou let. Projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Koordinátor S1 vznikl proto, aby pedagogům při zavádění nových vzdělávacích programů pomohl.

Čtyřdenní školení probíhala od března do října ve všech krajích ČR včetně Prahy. „Velkou výhodou bylo to, že se účastníci dověděli, jak probíhalo zavádění školních vzdělávacích programů na pilotních školách. Těchto praktických zkušeností pak mohli využít na svých školách a vyhnout se tak zbytečným chybám,“ říká hlavní manažerka projektu Romana Klimentová. Zároveň se mohli inspirovat metodami práce, které se osvědčily.

Při zavádění školních vzdělávacích programů se školy řídí rámcovými vzdělávacími programy, ale mají mnohem větší volnost než dříve. Napsat vzdělávací program předpokládá, že ve škole proběhne napřed sebereflexe, pak se učitelé musejí zamyslet, jak by si svou zmodernizovanou školu představovali a co je třeba změnit, aby se jejich představa mohla stát skutečností. Měli by také brát ohled na potřeby zaměstnavatelů a další specifika v regionu. V novém pojetí by žáci měli být aktivnější a sami nacházet řešení problémů, výuka by tak měla být zajímavější nejen pro žáky, ale i pro jejich učitele. Školení se proto týkalo klíčových i odborných kompetencí, průřezových témat, spolupráce se zaměstnavateli či inovativních metod výuky.

Start projektu byl opožděn kvůli administrativním průtahům, což účastníci velmi často kritizovali. Ze zpětné vazby je ale zjevné, že většina z nich semináře přesto velmi kladně hodnotila. „Školení splnilo svůj účel,“ je přesvědčená hlavní manažerka projektu Romana Klimentová. „Lektoři maximálně přizpůsobili náplň školení konkrétním potřebám jednotlivých účastníků a pomohli tedy i těm, kteří už měli školní vzdělávací program napsaný.“

Koordinátor S1 v číslech

5 setkání školitelů
1626 proškolených pedagogů
Realizaci seminářů zajišťovalo 14 krajských manažerů,
9 lektorů a 41 školitel

Další informace naleznete na www.nuov.cz .