Kultura, vzpomínkové akce i sport. Tak by se dala shrnout náplň programu oslav Dne boje studentů za svobodu a demokracii na Univerzitě Palackého. Vysoká škola si u příležitosti 20. výročí sametové revoluce připomene i zapojení studentů tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích do listopadových událostí ve městě.

Vernisáž výstavy k listopadovým událostem 1989 bude spojena i s předáním ocenění v podobě pamětních listin a medailí.

Rektor Univerzity Pardubice profesor Jiří Málek je předá 11 osobnostem, které se svojí aktivní účastí či podporou podílely na chodu událostí a přispěly k posilování demokracie, a to zejména na vysoké škole a ve městě Pardubicích. Vyznamenání z rukou rektora převezmou PhDr. Jaroslav Kohout, Mgr. Jarmila Stibicová, RNDr. Josef Kubát, z akademické obce RNDr. Milada Černá, doc. Ing. Josef Kotyk, CSc., prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc., doc. Ing. Josef Panchartek, CSc., prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., pan Vladimír Kobera a Mgr. Iva Prochásková a z tehdejšího studentského stávkového výboru Ing. Marek Toufar.

V pátek ve 14 hodin slavnostní program Univerzity Pardubice vyvrcholí akademickým obřadem v Aule Arnošta z Pardubic, při němž bude promováno 60 nových doktorů čtyř fakult univerzity. Kompletní program oslav Dne boje studentů za svobodu a demokracii naleznete na webových stránkách univerzity.