Dny otevřených dveří bývají organizovány většinou na úrovni fakult, ale některé vysoké školy pojímají tuto akci jako společnou pro všechny fakulty. Uvádíme přehled několika z nich, kompletní a přesné informace je možné získat na portálu NajdiVS.cz.

Na UK bude Informační den Univerzity Karlovy

V sobotu 21. listopadu od 9:30 do 15:30 proběhne v pražském areálu Albertov tradiční akce s názvem „Informační den Univerzity Karlovy“, na které se představí všech 17 fakult Univerzity Karlovy v Praze (UK). Návštěvníci se zde dozví kompletní informace o studiu na jednotlivých fakultách, informováni budou také o dalších možnostech, které tato Univerzita nabízí. Vstup je pro všechny návštěvníky zdarma. Informační den UK letos proběhne již posedmé a uskuteční se v budovách Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty, v nichž budou mít jednotlivé fakulty své informační stánky. V průběhu celého dne pak budou probíhat zajímavé prezentace, které přednesou zástupci fakult. „Myslím, že tato akce je unikátní zejména v tom, že její návštěvníci mají během jediného dne možnost seznámit se všemi fakultami UK a zeptat se jejich zaměstnanců na vše, co je v souvislosti se studiem na UK zajímá. Z tohoto důvodu jsme také jako den pro konání této akce zvolili sobotu, aby se jí mohli zúčastnit i mimopražští zájemci,“  dodal k připravované akci Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy.

Masarykova univerzita uvítá zájemce během ledna

Masarykova univerzita v Brně bude pro zájemce o studium otevřena téměř denně od 7. ledna do 27. ledna 2010. Dny otevřených dveří pro přijímací řízení 2010/2011 pro všechny fakulty jsou zveřejněny zde.

Dva dny otevřených dveří na VŠCHT

V pátek 20. listopadu a sobotu 21. listopadu se uskuteční Dny otevřených dveří na Vysoké škole chemicko-technické Praha (VŠCHT). Všichni zájemci jsou zváni v první den do poslucháren AI a AII v budově A (výběr posluchárny závisí na fakultě, kterou chce uchazeč studovat), přístupná však bude také budova B. Následující den bude program pouze v posluchárně AII. Více informací lze nalézt zde.

ČVUT můžete navštívit v druhé polovině listopadu

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) bude pořádat dny otevřených dveří prakticky během celého listopadu. „V podstatě všechny fakulty dělají dny otevřených dveří kromě Fakulty architektury, která jej tradičně nepořádá. Tato fakulta nemá problém s počtem uchazečů o studium,“ říká Andrea Vondráková, vedoucí odboru vnějších vztahů na ČVUT. Na ostatních fakultách budou dny otevřených dveří v následujících termínech: fakulta strojní 19. listopadu, fakulta jaderní a fyzikálně inženýrská 24. listopadu, fakulta informačních technologií 25. listopadu, fakulta biomedicínského inženýrství 27. listopadu a fakulta stavební 28. listopadu) a dále během ledna a února 2010.

PEF bude mít dny otevřených dveří až v lednu

Na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (PEF MZLU) budou mít zájemci možnost navštívit školu až v roce 2010 ve dnech 8. ledna, 22. ledna či 22. února. Zajímavá je příležitost navštívit při této příležitosti unikátní laboratoř virtuální reality. Zájemci se seznámí s informačním systémem fakulty a základními informacemi o studijních programech. Návštěvníci mohou také získat informace přímo od současných studentů PEF, kteří tento den pro uchazeče pořádají.

Termín dní otevřených dveří na ČZU zůstává tradiční

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) pořádá Dny otevřených dveří každý rok, vždy v pátek a v sobotu v posledním lednovém týdnu. Dny otevřených dveří se tedy budou na ČZU tentokrát konat 29. a 30.ledna 2010. V tyto dny jsou zpřístupněny posluchárny a laboratoře fakult ČZU, k dispozici jsou informační materiály pro uchazeče a jsou také pořádány besedy s děkany jednotlivých fakult. Podrobnější informace lze získat na studijních odděleních a stránkách fakult.

UJEP pozve zájemce o studium na konci listopadu

Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se dny otevřených dveří uskuteční 27. a 28. listopadu na Přírodovědecké fakultě a 28. listopadu na Univerzitním poradenském centrum. Další možností bude pro všechny fakulty i poradenské centrum jednotné datum 21. ledna 2010.