Porota, ve které byli zastoupeni odborníci na jazykové vzdělávání z MŠMT, vysokých škol a kulturních institutů, letos hodnotila 28 projektů.

Pozornost hodnotitelů byla upřena na projekty související s podnikáním a uplatněním lidí na trhu práce. Mezi oceněné projekty bude z rozpočtu MŠMT rozděleno 850 000 Kč jako účelové dotace určené na mobility studentů nebo na jazykové pomůcky.

Evropská jazyková cena Label

Jazyková cena Label je podporou výjimečných aktivit ve výuce jazyků, v ČR se uděluje od roku 2002, podporuje výjimečné aktivity ve výuce jazyků, propaguje je a také chce inspirovat ostatní učitele.

Získat ji může jakákoli instituce nebo organizace, která se zabývá výukou jazyků. Účastníci přitom mohou přihlásit jak běžící, tak již ukončené projekty.

Počátky programu Label sahají do roku 1995, kdy se Evropská komise rozhodla vytvořit podmínky pro to, aby každý občan ze zemí EU ovládl kromě mateřštiny další dva jazyky.

Od roku 2004 cenu Label doplnilo i ocenění Evropský učitel jazyků roku, které se uděluje jednou za dva roky. Evropská jazyková cena Label je již třetím rokem součástí jednoho z komunitárních programů EU, konkrétně Programu celoživotního učení. V ČR organizuje její udílení Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.

Letos oceněné projekty
Den s překladem - Filozofická fakulta Ostravské univerzity
Co skrývají a tají naše lesy - Střední zemědělská škola Lanškroun
Angličtina napříč předměty prvního stupně - Základní škola Hradec králové, třída SNP
Nízkoprahové kurzy pro cizince v ČR a vzdělávání lektorů pro jejich účely - Centrum pro integraci cizinců, Praha
Jazykové mosty - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra, Praha
Odborná praxe skupiny sluchově postižených studentů 3. ročníku hotelové školy - Střední, základní a mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5
Streaming Towards B.E.S.T. Performance, Česko-anglické gymnázium - České Budějovic