Doc. RNDr. Pavel Mayer, DrSc., vědecký pracovník Astronomického ústavu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, cenu převezme 11. listopadu v 17:30 v budově Akademie věd ČR v Praze. Nušlovu cenu předá docentu Mayerovi předsedkyně České astronomické společnosti Eva Marková a čestný předseda České astronomické společnosti Jiří Grygar. Následovat bude laureátská přednáška s názvem Z historie i současnosti výzkumu dvojhvězd.

Nušlova cena (http://www.astro.cz/cas/ceny/nuslova/) České astronomické společnosti je nejvyšší ocenění, jež uděluje ČAS badatelům, kteří se svým celoživotním dílem obzvláště zasloužili o rozvoj astronomie. Je pojmenována po dlouholetém předsedovi ČAS profesoru Františku Nušlovi. Česká astronomická společnost obnovila její udělování po padesátileté přestávce v r. 1999.

Prof. PhDr. František Nušl (3. 12. 1867–17. 9. 1951), po němž je cena pojmenována, byl v letech 1922–1947 předsedou tehdejší Československé astronomické společnosti. V letech 1924–1938 byl ředitelem státní hvězdárny.

Docent Mayer se zaměřuje především na výzkum hvězd a Galaxie. Na kontě má více než 130 původních vědeckých prací, na nichž se podílel jak sám, tak ve spolupráci se svými studenty i zahraničními kolegy. Celý život se navíc věnuje konstrukci astronomických přístrojů.