Jedním z nich je nyní zahájený projekt se zkráceným názvem „Mlok.“ Přispět má ke zkvalitnění environmentální výchovy – působení na znalosti i postoje žáků v oblasti vztahu člověka a životního prostředí.

Projekt chce k dosažení tohoto cíle využít netradiční metodu. V jeho rámci totiž vznikne atraktivní stolní desková hra, která bude pro učitele nástrojem, jak zábavným a zajímavým způsobem rozšířit znalosti žáků a působit  také na jejich schopnost uvažovat o problémových situacích, souvisejících se vztahem člověka k životnímu prostředí.

Škola hrou?

Stolní hry mají velmi dlouhou historii, sahající prokazatelně až do starověku. Hry nikdy nebyly chápány jako prostředek pouhé zábavy, ale měly hlubší symbolický význam. V mikrokosmu hry se totiž odrážel reálný svět. Později začaly být hry chápány jako důležitý způsob rozvíjení uvažování a důvtipu. Typická hra s tímto zaměřením, šach, vznikla pravděpodobně v šestém století našeho letopočtu. K dobrému vzdělání středověkých šlechticů patřila také proto kromě šermu a lovu i obstojná znalost různých her.

Značný přínos pro pochopení významu hry pro duševní rozvoj mělo dílo Jana Amose Komenského. Jeho známý koncept „škola hrou“ (schola ludus) sice neříká, že pouhé hraní má již vzdělávací účinky, možnosti efektivního využití her pro vzdělávací účely však výrazně zpopularizoval. Na představu, že učení se při vhodné činnosti pedagoga efektivně realizuje prožitkem, který umí žákům právě hra zprostředkovat, navazují učitelé dodnes.

V moderní pedagogice jsou ve školní výuce používány vzdělávací či didaktické hry mnoha typů, od her, které zaberou pět či deset minut výuky (např. uhodněte významnou historickou osobnost, na kterou myslím), až po rozsáhlejší aktivity, které lze hrát i několik hodin (simulace jednání Organizace spojených národů, kdy každý žák představuje jednu zemi). Pomocí herních simulací se cvičí i studenti ekonomie, kteří navzájem soupeří ve vedení fiktivních firem v komplexním uměle vytvořeném prostředí.   

Proč projekt Mlok  

Vývoj vzdělávací hry, která bude zároveň atraktivní pro žáky i dostatečně pedagogicky efektivní, není jednoduchou záležitostí. Nyní zahájený projekt umožní spolupráci širokému kruhu odborníků – pedagogů, vývojářů her, odborníků na životní prostředí i grafiků – při vytvoření podrobné koncepce hry i její následné výrobě a distribuci na školy. Projekt podpoří i pedagogy na školách, kterým poskytne potřebné návody a náměty, jak hru vhodně zakomponovat do probíhající výuky. Samozřejmostí bude i internetový portál, který využití hry usnadní.  

Žáci základních škol získají díky projektu mnohaletou významnou podporu. Ta je možná díky tomu, že je tento projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.