Evropská komise odstartovala kampaň Piccolingo ve všech členských zemích EU. Kampaň se mimo jiné zaměřuje na vybudování sítě regionálních organizací, které by mohly zajistit výuku jazyků dětí v předškolním věku. „Nejsnadnější je osvojovat si cizí jazyk v raném věku. Lidé, kteří se naučí cizí řeč jako malí, mají schopnost udržet si vědomosti po celý život.“, vysvětluje Leonard Orban, eurokomisař pro mnohojazyčnost, a dodává: „Z vědeckého pohledu by se děti měly začít učit cizí jazyky co nejdříve.“

Výuka cizích jazyků ještě před zahájením školní docházky je pro děti v mnoha směrech výhodou. Snadněji komunikují, učí se být tolerantní a cítí se doma v jakékoliv zemi. Vnímají jiné kultury spíše jako přitažlivé než jako ohrožující, a zároveň jsou více hrdé na kulturu vlastní. A učení formou hry je pro malé děti skvělou přípravou na školní výuku.

Iniciativa Evropské komise Piccolingo a možnosti jazykového vzdělávání předškolních dětí v Česku budou tématem semináře, který je v doprovodném programu EXPOLINGUA Praha zařazen v pátek 6. 11. 2009 ve 12.00 hod. v salonku č. 14 Národního domu na Vinohradech.  Na konci semináře proběhne diskuse o výuce jazyků u nejmladších dětí. Seminář je připravený ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně.

Veletrh jazyků, vzdělávání a kultury v Česku proběhne ve dnech 6. a 7. listopadu. Kromě již zmiňovaného semináře k iniciativě Piccolingo se budou další bloky seminářů věnovat například zájemcům o studium v zahraničí nebo učitelům cizích jazyků. Záštitu nad EXPOLINGUA Praha 2009 převzal primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. EXPOLINGUA Praha 2009 podporuje Zastoupení Evropské komise v ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Více informací najdete na www.piccolingo.euwww.expolingua.cz.