„Snažili jsme se pro návštěvníky připravit bohatý program s řadou zajímavých hostů a témat přednášek“, říká hlavní organizátorka akce Demokracie vs. Totalita proděkanka PEF Jitka Machalová. Cílem akce je připomenout dobu nedávnou a přiblížit předlistopadové dění v Československu. Přednášek se zúčastní také bývalý studentský vůdce a současný ředitel nadace Člověk v tísni Šimon Pánek nebo písničkář Jaroslav Hutka.

d 3. do 30. listopadu probíhá v atriu budovy Q na PEF výstava „Amnesty international v Československu před rokem 1989“. Výstava představuje unikátní dokumenty ze zdrojů Amnesty international, materiály československých úřadů a i vzpomínky lidí, kteří se postavili bezpráví.

Výstava o palčivých problémech současného světa

Život v zemích, do jejichž vývoje v posledních letech výrazně promluvila válka, přiblíží výstava „Člověk v tísni: Afghánistán, Kongo“. Fotografie seznamují návštěvníky s palčivými problémy a zároveň mapují práci největší české humanitární organizace v obou zemích. Výstava bude volně přístupná na PEF v budově Q dva týdny od 11. listopadu.

Absolventi budou vzpomínat

Součástí listopadového programu je akce s názvem „Moje vzpomínky na PEF“, která vznikla při příležitosti letošních oslav 50. výročí založení fakulty. Cílem akce je přiblížit současným studentů a široké veřejnosti několika artefakty, jak probíhal studentský život během padesátileté existence fakulty. Sbírku „vzpomínek“ tvoří vzpomínkové fotografie, studijní pomůcky a příběhy absolventů. Výstava bude zahájena 5. listopadu v 16 hodin v Knihovně Jiřího Mahena (ul. Kobližná), kde bude dále k vidění do 26. listopadu.
Více informací můžete nalézt na stránkách fakulty, kde budou průběžně aktualizovány informace o dalších aktivitách.