Na konferenci zve Místní akční skupina (MAS) Šipka společně s Krajským úřadem kraje Vysočina a partnerskými organizacemi o.s. Hodina H, organizacemi z Itálie a Slovenska. Program konference se skládá ze dvou hlavní částí.

V té první, s názvem „Participace a aktivní zapojení do veřejného dění“ se budou účastníci například zabývat otázkou, zda se nás týká problematika evropského občanství. Druhá část konference, „Program Mládež v akci – Mládežnické projekty participativní demokracie a inovace v práci s mládeží“ nabídne mimo jiné informace o způsobech podpory participace v Itálii či závěrečnou panelovou diskusi.

Místní akční skupina Šipka je občanské sdružení, které bylo založeno koncem roku 2004. Jeho cílem je sdružovat zástupce obcí, firem, zemědělce, podnikatele, zástupce škol, občanských sdružení, jiných institucí i aktivní jednotlivce, kteří ve vzájemné spolupráci za účasti široké veřejnosti a dalších partnerů připraví rozvojovou strategii mikroregionu Pelhřimovsko a následně budou usilovat o její realizaci.

Hodina H je občanské sdružení, jehož cílem je zejména neformální výchova a vzdělávání, plnohodnotné a aktivní využití volného času dětí a mládeže, poskytování informací pro mládež. Více informací o konferenci naleznete například na stránkách Národního informačního centra pro mládež v sekci aktualit pro pracovníky s mládeží.