Testy se budou skládat z částí zaměřených na český jazyk, matematiku a obecné studijní předpoklady, které absolvují všichni žáci bez ohledu na studijní průměr. Ředitelé jednotlivých středních škol si však tento základ mohou rozšířit o další podmínky přijetí. To se týká zejména odborně zaměřených středních škol. První kolo přijímacích zkoušek se pak bude konat v termínech 22. a 23. dubna 2010.  

"Rozhodnutí Zlínského kraje nás samozřejmě velmi těší. Myslím ale, že je to dobrá zpráva zejména pro děti, rodiče i školy. Společnost Scio ve spolupráci se Zlínským krajem zajistí dobrou informovanost mezi uchazeči a jejich rodiči a umožní školám zdarma organizovat pro své uchazeče přijímací zkoušky nanečisto. Dále zajistí školám zpětnou vazbu a srovnání s ostatními školami, kraji pak důležitá data o populaci nastupujících středoškoláků a o jejich distribuci na jednotlivé školy. A zejména tato spolupráce znamená, že rozhodování o přijetí na střední školy bude ve Zlínském kraji založeno na objektivních kritériích standardizovaných a profesionálně připravených testů. Společnost Scio je připravena nabídnout tuto formu spolupráce i dalším krajům České republiky," uvedl Bohumil Kartous, tiskový mluvčí společnosti Scio.  

Učitelé základních škol ve Zlínském kraji tuto informaci vítají s odůvodněním, že žáci 9. tříd po zjištění, že se na jejich vybranou školu nedělají přijímací zkoušky, často ztratí zájem o učení a jejich prospěch se zásadně zhorší. To, že se budou muset na přijímací zkoušky připravovat, jim nedovolí polevit ve školní přípravě.  

Všichni žáci (hlásící se nejenom na střední školy Zlínského kraje) navíc mají možnost přijímací zkoušky si předem vyzkoušet. Tzv. srovnávací zkoušky pořádané přímo společností Scio, prověří připravenost žáka, jeho znalosti, schopnosti srovnat se s konkurenčním prostředí a psychickou zátěží. Každý žák navíc obdrží detailní srovnání se svými vrstevníky a individuální zprávu o dosažených výsledcích, spolu s doporučením, na co svou přípravu zaměřit.