Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), která u nás patří k nejvýznamnějším podnikatelským uskupením, začne na začátku roku již třetí kolo kurzu Manažer pro energetiku. Celý kurz, který probíhá při zaměstnání, trvá jeden rok. Účastníci absolvují 200 hodin výuky, která se skládá ze 132 hodin teoretické výuky a konkrétních příkladů výpočtů a 68 hodin samostudia, vypracování zadaných úkolů a individuálních konzultací s přednášejícími.

Učební osnovy zahrnují energeticky efektivní technologie, jako například zásobování teplem a rekuperace tepla, kogenerace, klimatizace a chlazení, technika stlačeného vzduchu a osvětlení nebo obnovitelné energie (solární energie a biomasa), a témata z energetického managementu (např. nákup a obchod s energiemi, obchodování s emisemi, ekonomická optimalizace, projektový management nebo financování projektů metodou EPC & EC). Po absolvování přednášek z celkem šestnácti odborných předmětů skládají účastníci písemnou zkoušku a vypracovávají závěrečné praktické práce.

Konkrétní návrhy řešení

Cílem závěrečné práce je konkrétní návrh řešení a vyčíslení úspor za energii, které realizace navrženého opatření vysílající organizaci nebo podniku přinese. Získané znalosti umožňují absolventům přihlásit se i ke státním zkouškám energetických auditorů na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Realizací závěrečných prací patnácti absolventů prvního ročníku kurzu by bylo možné ročně ušetřit 128 694 MWh za 122 milionů korun a snížit emise o 151 283 tun CO2. Téměř všechny závěrečné práce z prvního ročníku kurzu jsou nebo již byly realizovány.