Systém, který funguje pro studenty 1. ročníku ve vybraných učebních oborech od září 2007, se ukázal jako velmi úspěšný, každý školní rok je seznam učebních oborů aktualizován. Ve školním roce 2009/2010 se působnost projektu rozšířila kromě středních škol zřizovaných Zlínským krajem také na školy, které zřizují soukromé subjekty.

Studenti vybraných oborů v průběhu studia získávají finanční podporu, jejímž zdrojem je rozpočet Zlínského kraje. V 1. ročníku student obdrží 300 Kč měsíčně a za vyznamenání navíc jednorázovou prémii 1500 Kč. Ve druhém ročníku se finanční motivace ještě zvyšuje, měsíčně student pobírá 400 Kč a za vyznamenání ho čeká 2500 Kč. Nejvyšší je pak odměna ve třetím ročníku, kdy student měsíčně získá 500 Kč a vyznamenání mu „vynese“ dalších 5000 Kč.

Získání finanční odměny je podmíněno nulovým počtem neomluvených absencí v daném měsíci. Mezi obory, kterých se finanční podpora týká, patří Strojní mechanik, Zámečník, Strojní mechanik - stroje a zařízení, Nástrojař, Klempíř - strojírenská výroba, Obráběč kovů, Lakýrník, Podlahář, Tesař, Zedník, Instalatér, Klempíř - stavební výroba, Malíř, Sklář, Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla dle soustavy RVP a Řezník - uzenář.

Více informací získáte na Informačním a vzdělávacím portálu školství Zlínského kraje (www.zkola.cz) nebo v publikaci Kam na školu ve Zlínském kraji.