Přijímací zkoušky budou před Vánocemi
Přijímací zkoušky na této škole se letos stejně jako v předchozích letech budou konat také v prosinci. Tento přístup uvítali studenti, kteří nemusí čekat celý rok na další možnost přijetí na vysokou školu. Zájemci o bakalářské studium mohou v zimě nastoupit pouze na kombinovanou formu studia, navazující studium však bude možné absolvovat od zimy i prezenční formou. Zkouška na bakalářský stupeň bude z matematiky a světového jazyka.

Vlastní přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 14. až 18. prosince letošního roku. „V posledních letech máme jako jediná ekonomická fakulta v Brně stále rostoucí trend uchazečů o studium. Nejde tedy o to, že bychom měli nedostatek zájemců o studium, ale rádi bychom dali studentům příležitost, aby nemuseli čekat celý rok. To ovšem neplatí jen pro přijímací řízení, ale také pro ukončení studia - státnice jsou v létě i v zimě,“ říká k unikátnímu systému Jiří Urbánek z PEF.

Proděkan fakulty radí neotálet s přihláškou

„Třebaže do 30. října ještě nějaký čas zbývá, nejvhodnější je přihlášku vyplnit a podat v elektronické podobě, kterou lze nalézt na hlavní stránce fakulty,“ říká k termínu pro podání přihlášky proděkan pro studijní záležitosti Marcel Ševela a dodává: „Elektronicky probíhají na PEF i celé přijímací zkoušky, což účastníkům přijímacího řízení umožňuje dozvědět se výsledek ihned po ukončení testu.“