Spolupráce univerzity a firem se rozvíjí
V letošním roce uplynulo 55 let od počátku vysokoškolského vzdělávání v Ústeckém kraji. Dle zástupců univerzity jde nyní o další krok k rozvíjení tradice dobré spolupráce mezi tvůrčími a badatelskými silami univerzity a širokou praktickou a aplikační sférou. Hlavním smyslem je zprostředkovat studentům univerzity kontakt s reálným světem firem a institucí. Pro firmy bude přínosem přiblížení odborné a tvůrčí aktivity všech 48 kateder UJEP.

Akce se zúčastní téměř 40 zástupců praxe
Nabídku k účasti na Dni kariéry přijalo 37 firem, institucí a společností nejen z regionu s širokým odborným zaměřením a možnostmi kvalifikačního růstu. Jejich prezentace tak bude zajímavá zejména pro studenty končících ročníků všech oborů, kterých bude letos přibližně 1400.
Každá prezentující společnost bude mít svůj „stánek“, na kterém mohou budoucí absolventi získat odpovědi na své konkrétní dotazy. Někteří zástupci praxe využili i možnosti krátké cílené prezentace v přilehlých prostorách malé auly.

Zlepší se spolupráce kateder?

UJEP chce být seriózním partnerem účastníkům této akce a i ona připravuje svoji prezentaci formou publikace Nabídka pro výrobní a nevýrobní sektor, kterou obdrží každá z prezentujících společností. Ta může být inspirací nejenom pro zástupce praxe, ale i pro tvůrčí pracovníky konkrétních kateder k budoucí faktické spolupráci.

Zástupci univerzity tak zvou všechny studenty k účasti. „Rozhodně bude nač se dívat, o čem přemýšlet, koho se ptát – a vůbec získávat dobré nápady, inspiraci a užitečné kontakty,“ zve univerzitní web.